Jdi na obsah Jdi na menu
 


...Dítě řeklo: "Měj smilování se srdcem (...i s Tváří) Nejsvětější ..Matky. To srdce je ovinuté trním, které nevděční lidé do něj stále více zabodávají,a není tu ...nikdo, kdo by je chtěl vytrhnout  a zahojit." (Tady a teď se soustřeďme na toto: "Toužím vytrhnout ze tvého srdce trny, Maria (Ježíši...***) a přeji si zahojit Tvé srdce od ran ...a vrátit Tvé Tváři plnou krásu...a staráme/e se o ni...(a tady a teď připojíme:) a potěšit/utěšit/(zahojit/vytrhnout trny co se týče...***) Mariino/a i Ježíšovo/a srdce, srdce Boha i srdce svatých bytostí a svatých jsoucen...a navrátit jejich tváři/ím plnou krásu a starám/e se o ni/ně... ")
 

Panna Maria připojila: "Pohleď, má dcero, na srdce ovinuté trním, které lidé ustavičně zabodávají rouháním, hříchy neharmoniemi a nevděkem. Aspoň ty mě potěš a oznam toto: Všem, kdo se po prvních pět po sobě následujících sobot v měsíci vyzpovídají, zúčastní se mše svaté a přijmou svaté přijímání, poprosí pět desátků růžence a ve společenství se mnou budou 15 minut rozjímat o tajemstvích svatého růžence proto, aby mi udělali zadostiučinění, slibuji, že s nimi budu v hodině ... smrti se všemi svými milostmi potřebnými ke spáse."
 

Na pokyn zpovědníka se Lucie zeptala, proč je sobot pět. Ježíš jí odpověděl: "Jde o smír pěti urážek proti Neposkvrněnému srdci Panny Marie: 1. Rouhání proti jejímu Neposkvrněnému početí. .2. Rouhání proti jejímu panenství. 3. Rouhání proti jejímu božskému mateřství a odpor přijmout ji za Matku lidstva. 4. Pohoršlivá činnost těch, kdo veřejně vlévají do dětských srdcí lhostejnost a pohrdání, ba dokonce nenávist vůči Neposkvrněné Matce. 5. Dílo těch, kdo ji urážejí ve svých ...obrazech."

"Kdo nemůže splnit Mariino přání o prvních sobotách, může využít následující neděli, když to moji kněží z vážných důvodů duším dovolí," upřesnil Pán Ježíš.

("...požehnej celému světu, aby společně zpívaly ke cti Tvého milosrdenství na věky věků. Amen." ...také ke Korunce k Božímu Milosrdenství... ...nepropouštěj je z příbytku svého slitovného Srdce, ale učiň, aby i oni oslavili štědrost Tvého Milosrdenství...)
 

...Pán Ježíš však rozšířil přání své Matky z pěti na devět prvních sobot...
 


 

"Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami...," tak můžeme (i) denně (nejen) pozdravovat Pannu Marii. (A ...pokusme se uslyšet, zaposlouchejme se, jak ona nám ve své...vznešenosti a pokoře odpovídá: "I vy buďte zdrávy, vy děti Boží! Vždyť i vy jste plni/y milosti, když se otevřete Boží lásce a přijmete ji.Vždyť i s Vámi je Pán. I vy jste požehnaní/ány mezi všemi ...dětmi ...lidského rodu. ...krásou...říší... Jen tomu samy uvěřte... a budete, i kdyby vás byla jen hrstečka, kvasem všeho lidského pokolení a solí země. K tomu vás povolal Pán. A na této cestě učinil mne, svoji matku, vaší matkou a prostřednicí."


 

Svátky P. Marie: (květen:měsíc věnovaný v lidové zbožnosti úctě Panny Marie), 8. května: památka Panny Marie Prostřednice všech milostí, 13. května: Svátek Panny Marie Fatimské, 31. května Svátek navštívení P. Marie, 16. června Svátek Neposkvrněného srdce Panny Marie,  16. července Svátek P. Marie Karmelské, 15. srpna Slavnost nanebevzetí P. Marie, 22. srpna Památka Panny Marie Královny, 8. září Svátek narození P. Marie, 12. září svátek jména P. Marie, 15. září Památka P. Marie bolestné, 7. října Památka Panny Marie Růžencové, (říjen: měsíc zasvěcený prosbě svatého růžence), 21. listopadu: Památka zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě, 11. února Památka Panny Marie Lurdské, 18. ledna Svátek P. Marie Jednoty křesťanů, 12. prosince Památka Panny Marie Guadalupské, 1. ledna Slavnost Matky Boží Panny Marie, 8. prosince-Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, 25. prosince Slavnost Narození Páně, 27. prosince Svátek svaté rodiny...
 


 

Svatá Tváři, jásote svatých (bytostí) (i svatých jsoucen), smiluj se nad námi.

Svatá Tváři, plně vyjadřující Bohyni/Boha/Bohočlověka, smiluj se nad námi.

Svatá Tváři rajské přírody, smiluj se nad námi.

Svatá Tváři, svaté charisma (…) následování, smiluj se nad námi.

Svatá Tváři půvabu/ů, smiluj se nad námi.

Ježíš: „Každý, kdo s láskou a zbožností uctívá Božský Obraz, bude uchráněn od potrestání stejným/podobným(?) způsobem jako když staří židé označili své domy krví velikonočního beránka a byli tak ušetřeni. Tak tomu bude i v těchto dobách s těmi, kdo vystaví (uctívají) Božský Obraz. Žehnám Vám a zaručuji se, že splním své slovo (i od této chvíle).“

„Říkej: Ježíši, Marie, Josefe, miluji vás, zachraňte celé bytosti, duše, duchy a těla bytostí…atd. podle Boha.“

„Ježíši, dej nám i další Tvá zaslíbení (Tvé Přítomnosti), například i ta, když nedokončíme určité skutečnosti, abys je bral jako za celé…třeba i za nás je dokončil…, a sestup i kvůli bytostem…, splň i ta svatá přání nepředstavená, nevyslovená, nemyšlená…,ale Ty a Tvá Vůle na první místo…“

„Milosrdný Ježíši, věříme v Tebe a důvěřujeme v Tebe. Přijď nám na pomoc.“

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Pro každý(?) den života

Dej mi dobré trávení, Pane, a také, abych měl co trávit.

Dej mi zdraví (i) těla s nezbytným smyslem pro to, abych je co nejlépe udržoval v pořádku.

Dej mi svatou duši, Pane, která má oči pro vše dobré a čisté, aby se při pohledu na hřích nezděsila, ale aby nalezla způsob, jak přivést věci zase do pořádku.

Dej mi svatou (i) duši,Pane, která nezná nudu, která neví, co je reptat a naříkat. A nedopusť, abych si dělal příliš mnoho starostí o to roztahující se něco, co se jmenuje „já“.

Pane, dej mi smysl pro humor. Dej mi milost pochopit žert, abych v životě poznal trochu …štěstí a abych z něho rozdával druhým.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

(Prosby sv. Tomáše Moora)

Dej mi svatou…

…čistotu nejen mysli, citů-srdce…, představ, vůle, rozumu…

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Nejen mladým:

Poslední místo, na které můžete působit převážně při psychicky podmíněné neplodnosti (a i například při problémech v pubertě i hormonálních problémech), leží mezi pupkem a horní hranicí pohlavního ochlupení. Tento bod si můžete velmi jednoduše masírovat tak, že na něj zlehka položíte celou plochu dlaně (nejprve třeba levé a pak pravé) a necháte dovnitř pronikat teplo, které z ní vyzařuje. Druhou ruku byste mohli přitom držet třeba na hrudi nebo v horní části břicha (pod hrudí). Ruku byste měli nechat ležet 5 až 10 minut 2x denně, nejlépe ráno a večer v posteli. Předností tohoto způsobu je, že teplo má uklidňující vliv a uvolňuje křeče.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

K neplodnosti.

Máte několik možností…

Deset až patnáct procent manželství zůstává proti vůli partnerů bez dětí.Příčin sterility je mnoho, sahají od ojedinělého styku manželů a neznalosti plodných dní až po fyzické překážky, od neobratnosti při milování po vážné poruchy. Stává se také, že ženské vajíčko správně nedozrává, a proto ho mužská spermie nemůže oplodnit. Vejcovody mohou být neprůchodné a vajíčko jimi nemůže projít do dělohy. Svou úlohu mohou sehrát tzv. letální (smrtelné) faktory, tedy dědičné vlastnosti způsobující, že plod odumře už v embryonálním stádiu. Pak dojde k potratu, který ženu psychicky …zatíží. Může jít také o nesnášenlivost mužských a ženských sekretů, následkem toho oplození vlastním manželem není možné, třebaže s jiným partnerem by se podařilo.

Neprůchodné vejcovody vyžadují chirurgický zákrok,a používat při nich akupunkturu nemá smysl. Ani letální faktory a nesnášenlivost sekretů se nedají odstranit bodovou masáží.

Existují však i jiné příčiny, proč manželské páry nemohou mít děti, například dlouholeté používání hormonální antikoncepce nebo vnitřní postoj obou manželů:“Ne, nechceme dítě.“

Ty mohou vést k tomu, že žena neotěhotní, ani když přestane užívat pilulky a oba partneři dospějí k názoru, že dítě přece jen chtějí.

Když antikoncepce a vnitřní odmítání dítěte vyřadily z činnosti určité tělesné funkce, můžete je aktivizovat akupunkturou.

Nejdůležitější body se nacházejí na bříškách prsteníků a prostředníků. Dvěma prsty druhé ruky je silně stiskněte 10x až 12x rychle za sebou, každý den nejméně 3x. Rychlejšího účinku dosáhnete, když tento postup opakujete 5x až 7x denně.

Následují 3 body na přímce mezi posledním kloubem prostředníku a zápěstím. Nejlepší a nejjednodušší je lehce poťukávat ukazovákem druhé ruky po zápěstí v místě pod prostředníkem, tedy směrem k srdci. Tuto masáž byste měli provádět vícekrát za den, a to vždy 20 sekund.

Další masáží působíte na štítnou žlázu. Ta v těle ovlivňuje kromě jiných také žlázy vylučující například ženské pohlavní hormony. Je citlivá , proto poklepáváme jemně: Na povzbuzení její činnosti úplně stačí lehounké poťukávání prostředníkem v trvání 10 až 20 sekund jednou denně.

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Frigidita.

Toto slovo je odvozeno od lat. Frigidus, to znamená chladný. Pod tímto pojmem chápeme úplnou neschopnost sexuálního vzrušení u ženy, ale také neschopnost dosáhnout orgasmus. Tento pojem se tedy používá na označení dvou rozličných věcí. Nedostatek sexuální touhy jen zřídka znamená pro postiženou ženu nějaký problém.

Bohužel, mnoho lidí si myslí, , že žena, která má těžkosti v pohlavním životě, je rovněž frigidní. Nemají však pravdu. Kdyby to tak bylo, potom by musely být frigidní skoro všechny ženy, protože právě ty ženy, které dosáhnou orgasmus a za každých okolností, jsou naprostou výjimkou. 

Příčiny frigidity jsou většinou psychického rázu. Často tu hrají zážitky z dětství. Děvče, jemuž se v rodičovském domě dostalo málo lásky, může být eroticky lhostejné a citově chladné, nebo naopak celý život bude hledat něžnost.

Když je žena skutečně citově chladná, nemusí to znamenat, že taková byla vždy, nebo že taková zůstane. Často k frigiditě podvědomí a strach z otěhotnění, nezřídka se frigidita vztahuje jen k jedné osobě.

Některé ženy, které svého muže milují, trpí pohlavní chladností. Gynekolog jim s největší pravděpodobností nepomůže, je třeba psychoterapeutická léčba nebo akupunktura…

Položte si ukazovák nebo prostředník na střed břicha na šířku dvou až tří prstů pod pupek a současně tlačte prstem druhé ruky na bod, který se nachází asi na šířku dlaně nad stydkou kostí. To je kost hmatatelná pod pohlavním ochlupením. Oba dva body je třeba silně masírovat směrem vzhůru nejméně 3 minuty 3x až 5x denně.

Při další masáži je potřeba pomoc partnera/ky.Lehněte si na břicho a partner/ka nahmatá dvě prohlubeniny,které se nalézají asi na šířku jednoho prstu vně od začátku záhybu pod velkými hýžďovými svaly na obou stranách boků. Tam je potřeba poklepávat ukazovákem a prostředníkem 2 minuty. Pak přijde na řadu bod, který se nalézá na zádech mezi druhým a třetím bederním obratlem. Toto místo je potřeba velmi silně masírovat směrem vzhůru po dobu asi 5 minut. Nejlepší je, když se masíruje ráno a večer.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Hormonální poruchy.

Jak si znovu zavést pořádek…

Někteří lékaři srovnávají náš hormonální systém se sítí vysílaček vysílajících zakódovaný signál. Informace se sice šíří celým éterem, ale rozšifrovat je může jen speciální přijímač. Stejně je to i s hormony: s krví se dostávají do všech častí těla, ale jen v určitých orgánech vyvolají specifické reakce.(akce-reakce)

Hormony vznikají v žlázách s vnitřní sekrecí, například v štítné žláze, příštitných tělískách, pohlavních žlázách a nadledvinách. Jde přitom o látky produkované v minimálních množstvích(méně/více), ovlivňující náš růst, látkovou výměnu a další i funkce organismu.

Existuje tu přitom mechanismus zpětné vazby: Když je hladina nějakého hormonu příliš vysoká, dostane příslušná žláza pokyn, aby ho vylučovala méně. Jakmile hladina hormonu klesne pod určitou úroveň, dostane žláza pokyn svou činnost zintenzivnit. O vlastním mechanismu účinku hormonů toho ještě hodně není známo, jedno však víme zaručeně – naru-šené hospodaření s hormony v organismu může způsobit … Jste často unaveni a cítíte se jako polámaní? Míváte bolesti hlavy, které vystřelují ze zátylku až dopředu nad oči nebo cítíte srdce až v hrdle? Dostáváte při rychlejším pohybu závratě? Potom máte skoro určitě porušenou rovnováhu mezi hladinami jednotlivých hormonů v organismu. Při její úpravě vám může pomoci akupresura…

Špičku levého palce si palcem a ukazovákem pravé ruky stiskněte třikrát za sebou tak silně, jak jen můžete a zároveň silně zatáhněte. Totéž opakujte na prstech levé a pravé ruky třikrát denně (doporučuje se začít na levé ruce…). Další body proti hormonálním poruchám se nacházejí přesně na prostředku hlavy. Jemně poťukávejte špičkami čtyř prstů po celé lebce od místa, kde vám nad čelem začínají růst vlasy, až po začátek šíje. Celý postup zopakujte třikrát za sebou, vždy odpředu dozadu. Když víte, že vaše žlázy s vnitřní sekrecí se lehce dostanou z rovnováhy, měli byste si preventivně masírovat následující body. Přitlačte palcem 5 – 7 krát velmi silně do středu mezi vnější kotník a Achillovu šlachu, … nejprve na levé, potom na pravé noze, a opakujte 3 krát denně. Také 2 poslední body, jejichž prostřednictvím můžete působit preventivně, leží na nohou. Najdete je na šířku 4 prstů nad vnitřními kotníky přesně na úrovni, kde začíná lýtko. Na tyto body – nejprve na levé a pak na pravé noze – je potřeba velmi silně tlačit tak dlouho, dokud nepocítíte bolest. Tuto masáž provádějte rovněž 3 krát denně.

Někdy akupresura trochu pomůže, může však přirozeným způsobem znovu dostat činnost žláz s vnitřní sekrecí do vyváženého stavu.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Deprese

Často mají na tom vinu rodiče, kteří své dítě přepjatě ochraňovali a rozmazlovali. Tím se zabrzdil vývoj samostatné osobnosti a po odchodu z rodičovského domu se mohou mladí lidé cítit jako vyhnanci neschopní vlastního rozhodnutí. Také lidé, kterým se v dětství nedostávalo mateřské lásky, trpí komplexem méněcennosti nebo se utápějí v pesimismu. V Číně se deprese léčí výlučně akupresurou, můžete začít už ráno v posteli.

Položte si ruku dlaní na pravou stranu trupu nad játra. Potom 10 – 15 krát silně přitlačte a uvidíte, že vám stoupne nálada. Další body, jejichž pomocí můžete bojovat proti své špatné náladě jsou na prostřednících rukou. Pětkrát za sebou přitlačte palci co nejsilněji na nehtové lůžko prostředníku na straně směřující k ukazováku. Tuto akupresuru opakujte na obou rukou, nejprve na levé, několikrát denně jako prevenci. Na vnitřní straně paží se nacházejí tato místa: ruku poněkud ohněte v lokti a 30 sekund lehce masírujte vnitřní plochu ohybu palcem. Ostatní prsty leží na vnější straně lokte. Masírujte nejdříve na levé, potom na pravé ruce, ne však příliš silně, protože tato akupresura může vyvolat tlukot srdce a povzbudit aktivitu krevního oběhu. Lidé se slabším srdcem by se proto tomuto druhu akupresury měli vyhnout. Pacientům se slabým srdcem se doporučuje akupresura zad. K tomu však potřebujete partnera (ku). Sedněte si na stoličku bez opěradla, udělejte kočičí hřbet a ruce nechte volně viset dolů. Partner(ka) položí obě ruce na lopatky a 5krát za sebou středně silně přitlačí. Akupresuru zad je třeba opakovat každé 3 – 4 hod.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Migréna

Migrénové bolesti hlavy mohou začínat křečí mozkových tepen v určité ohraničené části mozku, jejíž prokrvení se podstatně sníží následkem zmenšení cévního průsvitu. Tato překážka vyvolává soustavné narůstání tlaku v postižené oblasti, dokud krev nakonec nevnikne do cév a nerozšíří je. Rozšíření je pociťováno jako bolest. Záchvaty migrény začínají nevolností, přecitlivělostí na světlo a na zvuky, celkovou stísněností. Poté se přidruží nesnesitelné bolesti hlavy, které přicházejí ve vlnách v rytmu tepu a často jsou doprovázeny zvracením a mžitkami před očima. Někdy dochází k přechodnému ztuhnutí šíjových svalů, omezení hybnosti hlavy a ke ztrátě vidění. K prvním záchvatům migrény dochází během puberty, zřídka po ní nebo před ní. Choroba má dědičný základ, u žen se záchvaty soustřeďují do dnů před menstruací. Záchvat migrény může být vyvolán i přílišným vzrušením, stresem a změnou počasí. Když trpíte migrénami, měli byste být v kontaktu s lékařem. Léčení můžete podpořit akupresurou…

Položte si teplou dlaň na bolestivé místo a celou plochou několikrát přitlačte. Na další místa, kde je třeba při migréně aplikovat bodovou masáž stačí lehce poklepávat špičkou ukazováku nebo prostředníku. Tyto body leží uprostřed temene a je potřeba lehce poťukávat stejným směrem, jakým vystřeluje bolest. Nakonec je třeba konečky 4 prstů zlehka poklepávat po linii spojující vnější koutky očí a vrchní okraj uší na obou stranách hlavy. Bolesti často ustoupí i tehdy, když se provádí bodová masáž na zátylku po stranách páteře směrem od vlasové hranice dolů k ramenům. Tuto masáž – rovněž na obou stranách současně – je třeba vykonávat silným tlakem, aby se uvolnilo napjaté svalstvo. Další akupresurní body leží na rukou. Když palcem a ukazovákem pravé ruky uchopíte kožní řasu mezi palcem a ukazovákem levé ruky, cítíte nejprve měkkou svalovinu. Když však budete postupovat hmatem a kousek dál směrem k zápěstí, dostanou se vám prsty mezi dvě kosti. Na tomto místě pevně stiskněte, a když ucítíte bodavou bolest, tlačili jste na správný bod. Tato místa na obou rukou je třeba preventivně stisknout 10 x za sebu ráno, v poledne a večer, i když právě nemáte záchvat migrény.

Zůstává poslední akupresurní bod, jehož prostřednictvím můžete působit proti migréně: dlaní a prsty pravé ruky obejměte levé předloktí tak, abyste pod pravým ukazovákem cítili loketní kloub. Tam, kde leží prsteník, je to správné místo. Přitlačte na ně co možná nejsilněji a asi 10 sekund krouživými pohyby posouvejte kůži sem a tam. Totéž opakujte na pravém předloktí. Masáž si dělejte 5 x denně nejprve na straně, na které cítíte migrénové bolesti, a pak na straně opačné.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Nadváha

S dietou opatrně.

Každý třetí člověk váží víc, než by měl. Je to nebezpečné, protože výrazná nadváha zvyšuje riziko onemocnění například dnou, cukrovkou nebo některou cévní chorobou. Často hrozí také nebezpečí srdečního infarktu. Tyto zdravotní aspekty však většinou nejsou zejména u žen hlavní příčinou odtučňování. Hodně žen se dá spíše ovlivnit společenskými ideály krásy. Odtučňovací kůry jsou totiž ve velké módě a takřka denně někdo přichází s dietami nebo kůrami slibujícími zázraky. Ani zdaleka nejsou všechny účinné a namísto pomoci mohou i uškodit, protože při jejich sestavování se nedbá na životně důležité zásobení organismu potřebnými živinami. Výsledkem je štíhlý, ale nemocný člověk.

Ať se nám to líbí nebo ne, je prokázáno, že tuk se rozpustí, jen když tělu snížíme přívod energie, tedy potravin. Když však jíme méně, přijímáme automaticky i méně vitamínů, minerálních látek a stopových prvků, proto může být nebezpečná zejména drastická a soustavná hladovka. Lékaři opakovaně před ní varují, protože při takové radikální kůře se v těle rychle vyčerpají malé zásoby vitamínů, rozpustných ve vodě. Organismus je však na ně zcela odkázán, protože hrají důležitou úlohu také při činnosti nervové soustavy a při krvetvorbě. První příznaky nedostatečného přísunu vitamínů postižený člověk ani nezpozoruje. Když se rychle unavíte, nedokážete se soustředit a cítíte se sklíčeně, často to připisujete rozmanitým vnějším vlivům. S těžkostmi se většinou vyrovnáte a doufáte, že všechno přejde samo od sebe. Poněvadž však v takových případech jde často o nedostatečný přísun vitamínů, můžete svůj dobrý zdravotní stav celkem snadno obnovit.

Když tedy plánujete odtučňovací kúru, měli byste dbát na správné složení stravy, kterou je navíc zapotřebí připravovat šetrným způsobem, aby v ní zůstalo co nejvíc vitaminů a minerálních látek.

Když nás však při dietě začne trápit pocit hladu, často nezmůže ani sebelepší dobrá vůle(?).Mnozí lidé raději přeruší dietu, protože nedokáží vzdorovat chuti k jídlu. Proti kručení v žaludku se však můžete bránit – k tomu pomůže akupresura…

Až vás znovu přepadne velký hlad, ihned si na levé paži vyhledejte střed mezi okrajem ramenního kloubu a špičkou lokte. Pak nahmatejte bod ležící uprostřed paže z vnější strany a minutu ho masírujte krouživými pohyby. Totéž udělejte na pravé ruce a masáž střídejte na obou pažích, dokud vás chuť k jídlu nepřejde.

Pomoc při odtučňovací kůře vám poskytne také masáž bodu nalézajícího se na šířku dvou prstů pod pupkem. Přitlačte na toto místo silně 5x za sebou, i když je to bolestivé. Tuto masáž provádějte vždy hodinu po jídle, podporuje vylučování vody, která se v těle s nadváhou hromadí.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Nechutenství

Cílevědomě si znovu podpořte chuť k jídlu…

Nechutenství patří k přirozeným reakcím při náhlých vzrušeních (při hrozbě, v nebezpečí), při velkých zklamáních, bolestných zážitcích (smrti člena rodiny) nebo v časové tísni. Děti nechutenstvím protestují proti zanedbávání, proti nucení do jídla, , ale také v konfliktních situacích v rodině, např. při hádkách rodičů.

Ztrátu chuti k jídlu však mohou vyvolat také psychicky podmíněné problémy, např. neřešitelné těžkosti v zaměstnání, vnitřní (možná i povědomý) odmítavý postoj vůči nemilovanému/é partneru/ce nebo nemilovanému dítěti.Příčinou může být rovněž odpor proti chorobné troufalosti a nesplnitelným požadavkům, nebo jednoduše strach z úkolů a otázek, v nichž s člověk není jistý.

Zvláštní forma nechutenství se vyskytuje u mladých děvčat, které bezprostředně před dospěním dostanou strach ze svého přirozeného biologického poslání. Nechutenství, odpor k určitým jídlům, zácpa či vynechání menstruace mohou být počátečními projevy snižování hmotnosti, které vede až k úplnému vyhubnutí a k snížení všech funkcí organismu. Navzdory pubertálnímu nechutenství zůstávají děvčata překvapivě dlouho výkonná – školní a jiné úkoly plní se stejnou houževnatostí, s jakou odolávají vlastnímu pudu sebezáchovy. A nezmeškají ani jednu příležitost třeba tajně jídlo vylít nebo je po snědení zvrátit.

Proti nechutenství v pubertě by mohla pomoci i psychoterapie. Při nechutenství pomůže také:

Zlehka přiložte ruku dlaní na žaludek doprostřed mezi pupek a spodní okraj hrudní kosti. Velmi jemným krouživým pohybem tuto oblast masírujte 30 vteřin, potom pohyb zastavte a nechte ruku spočívat, kde je, položte na ni druhou ruku a středně silně přitlačte 3x za sebou. Toto cvičení je potřeba dělat jen ráno v posteli.

Další dva body proti nechutenství najdete uprostřed vnitřní plochy levého předloktí na šířku tří prstů od zápěstí. Na toto místo položte pravý palec, ostatní prsty leží na opačné straně předloktí. Bod masírujte silným tlakem 2 minuty směrem k dlani. Totéž udělejte na pravém předloktí. Když nechutenství pramení z psychických konfliktů (týká se to hlavně děvčat), doporučujeme akupresuru na malíčkách. Nehtem pravého palce tlačte na vnitřní stranu levého malíčku, přesně tam, kde vyrůstá nehet. Tlačte velmi silně, až pocítíte bolest. Totéž čiňte na pravém malíčku.

Na rozdíl od akupresury žaludku poslední dva způsoby byste měli používat čtvrt hodiny před jídlem. Až se vám tímto léčením vrátí normální chuť k jídlu, doporučujeme vám pokračovat v akupresuře ještě několik týdnů, aby se zabránilo případné recidivě (návratu nechutenství).

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

A ještě jednu informaci: nikdy nepřerušujte akupresuru hned po prvních úspěších, protože působí také preventivně proti opakování nemoci.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

…něco z knih:

Kniha akupunktury i pro zájemce o bojová umění, například: B. a R. Balner: Tajemství akupunkturních bodů: Příručka pro lékaře, léčitele a vážné zájemce o akupunkturu, akupresuru, moxu, šiacu a čínské masáže a bojová umění…, nakl. CAD press /knihy MUDr. R. Růžičky například: Akupunktura v teorii a praxi, nakl. Poznání; Mikrosystémy akupunktury z hlediska současného poznání, (Filosofické a přírodovědné základy čínské medicíny, Mikrosystémy ruky a nohy, léčba dle energií v systému Su-jok akupunktury, Diagnostika a léčba …), nakl. Poznání.

<!--[if !supportEmptyParas]-->
 

Živý Bůh…opravdu existující…

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Pozice bojovníka v Boží (i) józe: i na usazený tuk…: jednu nohu dopředu nakročit, druhou dozadu…a přitom ruce vzpažit, ukazováky ukazují nahoru a ostatní prsty leží na sobě…nohy jsou lehce pokrčené a trup a paže držet vzpříma…a protáhneme trup i paže a pohupujeme (minimálně 15x, můžeme prodloužit každý způsob na 10, 20, 30 i více minut)…

 


<!--[endif]-->

 

…nemusíme, Bůh může dát…

…Bože, i ty svatá (jsoucna)…podle Tebe…

…pravé: energetické a aku-skutečnosti: dlouhodobě a pravidelně…?

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Třeba po desátku růžence říci:

„Pane, rozlej na celý svět poklady Tvého nekonečného milosrdenství.“

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

…Pravých (Božích) reflexologů/ožek, pravých snivců/ek…

…udržet s Boží pomocí láskyplnou, svatou (i) mysl…

…kultivace a zharmonizování (celé bytosti…) i těla v pravé, Boží i hathajóze…

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Kniha o tajemství bodu dlouhého života (tzv. moře, např. 36. bod dráhy žaludku): Tomek, Zentrich: Moře jangů bod dlouhého života, tajemství orientálních léčebných postupů, nakl. Fontána,

+další bod moře : na hřbetu obou rukou cca 1 prst od začátku prohlubeniny mezi palcem a ukazovákem směrem od ramene, citlivý na tlak,

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Kojení na veřejnosti: …aby měly kojící matky soukromí?

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Cesto…, Přetvoření…v Boha, Bohočlověka, Krista…**

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Tajemství svaté sexuality (svatého manželství…):

Celé nejen tělo …*:Pahorek, dolní a horní ret, Kalas, hruď, prohlubeň na krku, podpaží, loketní, podkolenní jamka, nadkolenní, body…h., , aku, kotníky, Achillova šlacha…svaly pánevního dna…šalvěj/vrba/ kořen anděliky… tyto skutečnosti objevit spíše? spontánně. (A to ve: svatosti).

*Miluj …mne dlouze, miluj mne často, miluj mne mocně…

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

svaté i krůpěje Božího (i) muže svaté (i) sexuality…

také tělo je dar…bytost(i) v těle(ch)…

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Co se může týkat vývoje lidské sexuality :

Onanie chlapců.

Také špatná hygiena vede k lehkému podráždění té části ústrojí, která svědí. …Tak si vybavují pocit a k tomuto počínání se pak vracejí i sami, když podráždění pominulo…

Děvčat:

Například následkem nedostatečné hygieny je lehký zánět v oblasti zevních pohlavních orgánů, který působí svědivě a vynucuje si ... Podobně působí ….

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Obecně: Příčinou může být svedení kamarády/kami, bezděčné hraní a manipulace …, nebo právě i špatná hygiena.

například… dívka si tak může zavléci do této krajiny infekci …

Je možné, že onanie může způsobovat v dospělosti problémy, například: ženy, které toto prodělali, se nemusí cítit manželem uspokojené a to může být zdrojem nespokojenosti a…

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

H. B. stvořil člověka jako muže a ženu, …rozmnožte se a naplňte…vesmír/y (atd. podle Boha) a viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo jitro, den…

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

(Dodatky:

Další odkazy: M., B.alch., B.mys., Zem, Jel., byliny, harmonie, B.-Dornova metoda, B. jóga,sv. a. i slunce/měsíce, p. Ferda, p. Edmund Szeliga, sv. Hildegarda, f. Kneipp, B.homeop., B.aku, B.reflex., posv., ž., B. věda, B. irisdiag, puls 

 ,zásad, mládí, mej-ken,reakce,Hering,...,

,B.energ., info, B.,

, tea tree, vilca, ...,reishi, třez., šalvěj, levan., obě, pupal., Bveget.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

<!--[if !vml]-->*<!--[endif]-->Černý bez - bezinky
Ukázka z knihy - Recepty z planých rostlin - 13. 08. 2007 (4525 přečtení)

Při zpracování plodů dbáme na to, aby měly co nejméně stopek, obsahujících látky dráždící ledviny. Plody se pojídají pouze po tepelné úpravě. V mírných dávkách jsou zdraví prospěšné, v nadměrných dávkách však mívají nepříjemné účinky (nevolnost, průjem).<!--[if !vml]-->bezinky - <!--[endif]-->

Bezinková polévka

1 litr čerstvé šťávy z bezinek, 1-2 jablka, 2-3 lžíce cukru, 2 lžíce bramborového škrobu, sklenice vody, citrónová šťáva, skořice

V bezinkové šťávě povaříme rozstrouhaná jablka s cukrem. Zahustíme bramborovým škrobem rozmíchaným ve vodě, povaříme s kouskem skořice, ochutíme citrónovou šťávou. Podáváme teplou nebo studenou s piškoty.

Bezinky s jablky

2 kg bezinek, 2 kg jablek, 1 1/2 kg cukru, petóza, (citrónová šťáva a kůra, skořice)

Očištěná, oloupaná jabl­ka drobně nakrájíme, po­dlijeme trochou vody a rozdusíme. Přidáme k nim omyté, stopek zba­vené bezinky, polovinu cukru a vaříme asi 15 mi­nut. Potom přidáme zby­tek cukru a petózu (pří­padně i trochu nastrou­hané citrónové kůry a štávy a lžičku mleté skořice). Horkou ovoc­nou kaší rychle naplníme čisté sklenice, ihned je uzavřeme, obrátíme dnem vzhůru a necháme vychladnout.

Bezinkový džem

1 kg bezinek, kousek celé skořice, 600-800 g cukru, 5 g kyseliny citrónové nebo šťáva z 5 citrónů, 1 balíček petózy

Zralé bezinky zbavíme stopek a propereme. Podlité trochou vody je zvolna vaříme se skořicí do zhoustnutí. Přidáme cukr, citrónovou kyselinu nebo štávu, petózu a ješ­tě chvíli vaříme, až se cu­kr rozpustí. Horkým dže­mem naplníme skleničky, uzavřeme je a steriluje­me 20 minut při 85 °C. Velmi chutný je džem kombinovaný se sladko­plodými nebo černými je­řabinami (arónie - v poměru 1:4 nebo 1:5), případně s ja­blky či hruškami.

Bezinkové müsli

250 g bezinek, 3 lžíce medu nebo cukru, 7 lžíce citrónové šťávy, 4-5 lžic ovesných vloček, 1 sklenice vody, 2-3 lžíce smetany, 50 g mandlí nebo ořechů

Ovesné vločky namočíme na několik hodin do vody. Mezitím si svaříme bezinky s medem a citró­novou šťávou. Rozmočené ovesné vločky smícháme se smetanou, přelijeme rozvařenými bezinkami a posypeme oloupanými sekanými mandlemi či ořechy (po­dle chuti ještě přisladíme medem).

Bezinkový tvaroh

250 g zralých bezinek, 250 g měkkého tvarohu, 3 lžíce cukru, lžíce citrónové šťávy, půl šálku mléka

Bezinky bez stopek svaříme s cukrem a citrónovou šťávou a po vychladnutí ušleháme s tvarohem a mlékem. Podáváme vychlazené jako dezert.

Dagmar Lánská: Plané rostliny v kuchyni, Aventinum 1990

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;http://www.topclanky.cz/pridat-odkaz/?kde=http%3A%2F%2Fwww.textuzitecnyipronevericizde.estranky.cz%2Fadmin.php%3Fakce%3Dc_detail%26c_id%3D13&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nadpis=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; target=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;_blank&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;img width=16 height=16 border=0 title=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;přidej na topčlánky.cz&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; src=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;http://www.topclanky.cz/images/tlacitko_small.png&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; Topčlánky.cz&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; <!--[if !vml]--><!--[endif]-->Topčlánky.cz

 

Související články:
Jablečný dortík (18.11.2008)
Merlíkové bochánky (28.10.2008)
Hamu, papu - Kerkonošské kyselo (06.10.2008)
Saláty s ovocem (05.10.2008)
Zelená hořčice (02.10.2008)
Saláty pro masožravce (28.09.2008)
Saláty se sýrem (23.09.2008)
Zelné saláty (20.09.2008)
Letní zeleninové saláty (15.09.2008)
Čajová polévka (06.09.2008)
Hlávkový salát s jitrocelem (30.08.2008)
Vltavínové recepty (19.08.2008)
Hermelín a Vltavín pro masožravce (14.08.2008)
Hermelínové recepty (09.08.2008)
Grenadýrský pochod (28.07.2008)
Letní likéry Barbary Beckettové (25.07.2008)
Vaječná tlačenka (06.05.2008)
Obrácené koláče (05.05.2008)
Strouhaný tvarohový koláč (20.04.2008)
Slané koláče (12.12.2007)
Něco dobrého.. (11.12.2007)
Švestkové úlety (24.08.2007)
Další recepty z topinambur (21.08.2007)
Nakládané ovoce (31.07.2007)
Brambory se zeleninou (23.07.2007)
Webmasterova pochoutka (21.07.2007)
Vietnamská polévka ze žlutých květů (01.07.2007)
Mu-sü-žou aneb nudličky s denivkou (02.06.2007)
Jarní recepty pro zdraví - černý bez (10.05.2007)
Šalamoun (04.05.2007)
Šoulet (27.04.2007)
Velikonoční nádivka Devatero sil (03.04.2007)
Pomazánka mňamka (25.03.2007)
Císařova pochoutka (20.03.2007)
Komínský plněný lančmít (15.03.2007)
Tomášův lančmít v sýru (13.03.2007)
Celerová polévka (07.03.2007)
Polévka z brambor (02.03.2007)
Jarní recepty pro zdraví – ptačinec žabinec (01.03.2007)
Špaldový pudink (20.02.2007)
Zeleninová krémová polévka (16.02.2007)
Ledvinky speciál (13.02.2007)
Maláí ze sójového masa (12.02.2007)
Kotlety s omítkou (10.02.2007)
Inspirace do kuchyně (04.02.2007)
Ořechová polévka (02.02.2007)
Orientální salát (01.02.2007)
Barbařiny domácí hořčice (30.01.2007)
Kedlubnový salát (29.01.2007)
Šípkový nápoj (28.01.2007)
Dědkův (pivní) guláš na burgundský způsob (27.01.2007)
Trojsýrová žemlovka (27.01.2007)
Rozbuchy (26.01.2007)
Zahradníkova pomsta a jiné česnekové pomazánky (25.01.2007)
Zelerová polievka netradične (24.01.2007)
Kuře na zelí (24.01.2007)
Jablkový závin od Marie (21.01.2007)
Zapečené cukety s kapustičkami (19.01.2007)
Ovesné cukroví (17.12.2006)
Pudinkové dortíčky (16.12.2006)
Sojové maso na karí (06.11.2006)
Banánové opojení (02.11.2006)
Sójové maso 2. (02.06.2006)
Sojové maso (31.05.2006)
Kuchařka z Hydeparku (16.03.2006)
Jamajská banánová kaše (28.12.2005)
Ital recepty (2.) (15.12.2005)
Ital is Vital (13.12.2005)
Ital recepty (1.) (13.12.2005)
Jamajské kokosové bonbóny (08.12.2005)
Jamajský mrkvový koláč (01.12.2005)
Řasy Kombu, Nori, Arame a Wakame (05.09.2005)
Řasy potravinou (02.09.2005)
Táborový jídelníček (5.) (04.05.2004)
Táborový jídelníček (4.) (02.05.2004)
Táborový jídelníček (3.) (30.04.2004)
Táborový jídelníček (2.) (29.04.2004)
Táborový jídelníček (1.) (27.04.2004)
Pracovní postupy při přípravě zdravé výživy (24.11.2003)
Vegetariánský jídelníček (10.11.2003)

 

Pozor před např. ..tuku a naftalínem a jeho výpary popř. v podobě odpuzovačů hmyzu, bytových doplňků…

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Zpět | Komentářů: 3 | <!--[if !vml]-->Informační e-mail<!--[endif]--> <!--[if !vml]-->Vytisknout článek<!--[endif]-->

<!--[if !vml]--><!--[endif]--> Minerální látky  <!--[if !vml]--><!--[endif]-->

JÓD Latinský název Iodum

Jód - chemická značka I. V Mendělejevově tabulce prvků ho řadíme do skupiny halogenů. Cirkulující jód existuje ve třech formách.

 1. Anorganický s plazmatickou hladinou 2-10 mikrogramu/l.
 2. Organický nehormonální v podobě monojodtyrozinu (MIT) a dijodtyrozinu (DIT).
 3. Organický vázaný na bílkovinu (thyreoglobulin) a s plazmatickou hladinou 35 - 80 mikrogramů/l.

Jód je nezbytný prvek pro organismus, protože je součástí hormonů štítné žlázy, jednoho z hlavních orgánů kontroly a řízení organismu. Mluvit o jódu znamená mluvit o štítné žláze.

 

Štítná žláza je největší endokrinní žláza (tzn. s vnitřní sekrecí) v našem těle. Váží cca 20 g. Má schopnost aktivně vychytávat jód z krevního řečiště, koncentrace jódu ve žláze je 10 - 100x vyšší než v krevním řečišti. Znamená to, že štítná žláza pracuje proti koncentračnímu gradientu a k tomu využívá tzv. jodidovou pumpu, která čerpá jód do buněk štítné žlázy za potřeby energie. Tato energie pochází z rozštěpeného ATP. Proč to vlastně štítná žláza dělá?

Štítná žláza produkuje hormony thyroxin (T4) a trijodtyronin (T3) a k tomu potřebuje jód, neboť ten je součástí těchto hormonů.

 

Syntéza hormonů (T3, T4) probíhá v několika krocích:

 1. Aktivní vychytávání jodidu žlázou jak již bylo popsáno
 2. Po akumulaci žlázou se jodid oxiduje a ztrátou elektronu se z něho stává jód a během velice krátké doby se naváže na tyrozin (specifická bílkovina) pomocí enzymu tyroid-ní peroxidázy a vznikne monojodtyrozin
 3. Po tomto prvním stupni organifikace se naváže další jód a vznikne dijodtyrozin
 4. Spojením dvou molekul dijodtyrozinu vnikne tetrajodty-ronin (tyroxin, T4), podobně vzniká trijodtyronin (T3), ale spojením molekuly monojodtyrozinu a dijodtyrozinu
 5. Takto vzniklé hormony štítné žlázy se poté navážou na velkou bílkovinnou molekulu - thyreoglobulin a vzniká tak zásoba těchto hormonů.

Řízení syntézy a vyplavování hormonů štítné žlázy musí být prováděno velice přesně, protože tyto hormony jsou již ve velice malých koncentracích účinné. Regulace produkce se děje tzv. zpětnovazebným systémem. Aby žláza začala produkovat své působky musí nejprve obdržet informaci. Tuto informaci dostane při snížené koncentraci hormonů T4 a T3 a to prostřednictvím hypotalamu, který tuto nízkou koncentraci rozpozná a následkem toho uvolní TRH, což je hormon, který působí na hypofýzu. Po zprostředkování informace z hypotalamu pomocí TRH, dojde v hypofýze k uvolnění hormonu stimulujícího štítnou žlázu (TSH). Ta na tento podnět reaguje zvýšenou produkcí svých hormonů.

Pokud je v krevním řečišti více působků a více jodidů, než je aktuální potřeba organismu, dojde stejným mechanismem k potlačení produkce hormonů. Tedy hypotalamus rozpozná nadbytek a utlumí produkci TRH. Tím se k hypofýze nedostane informace a ta také utlumí produkci hormonu stimulujícího štítnou žlázu. Štítné žláze nezbude nic jiného než potlačit svou produkci, protože nedostává informace o jejím zvyšovaní. Následkem tohoto útlumu dojde k poklesu hladiny hormonů a celý systém se znovu aktivuje.

 

Účinek hormonů štítné žlázy:

základním účinkem tyroidních hormonů je stimulace spotřeby kyslíku, s uvolňováním tepla. Tyto hormony dále působí na růst a vývoj, zvyšují vstřebávání sacharidů ze střeva, regulují metabolismus tuků. Fyziologické hodnoty působí anabolicky, ale nefyziologicky zvýšené hodnoty vedou naopak ke katabolismu, ke snižování syntézy bílkovin a k negativní dusíkové bilanci.

 

Hypotyreóza je stav, kdy jsou nízké hladiny volných hormonů štítné žlázy. Plně vyvinutý syndrom hypotyreózy se také nazývá myxedém.

 

Příčiny:

 • Postižení štítné žlázy
 • Postižení hypofýzy
 • Postižení hypotalamu

Příznaky:

Nemocný se chová zpomaleně, je zimomřivý, malátný, spavý, má suchou ztluštělou pokožku, řídké suché vlasy, odulý výraz v obličeji, kůži nažloutlou, chraplavý hlas.

 

Hypertyreóza je stav se zvýšenými hladinami hormonů štítné žlázy. Dochází k tomu u poruch štítné žlázy ve smyslu hyperfunkce.

 

Příčiny: asi nejznámější příčinou je tzv. Graves-Basedovova choroba.

 

Příznaky:

je výrazně zvýšena spotřeba kyslíku, zvýšená ztráta energie, zvýšená ztráta tepla, nemocní špatně snášejí teplo, nadměrně se potí. Glukóza se rychle spotřebovává. Anabolismus i katabolismus jsou zrychleny s převahou katabolismu. Je zvýšená spotřeba téměř všech vitaminů a minerálů.

 

Potraviny s obsahem jódu: mořské řasy, všechny mořské produkty jako langusty, krabi, ryby, dále cibule.

 

Interakce: průmyslové přípravy jídel zbavují potraviny tohoto minerálu.

 

Dávkování:

doporučená denní dávka je 1 mikrogram na 1 kg váhy a den pro dospělé. Pro děti od narození do 6 měsíců 40 ng, od 6 měsíců do 50 ng, od 1-3 roky 70 ng, 7-10 let 100 ng. V ČR je populace saturována užíváním jodidované kuchyňské soli.

)

Recept:

Jitrocelové křupínky

Poskládejte jitrocelové listy (jitrocele kopinatého, čerstvé nebo odleželé, přehnuté v lednici) vedle sebe na mělký talíř nebo na víčko jídelní misky, každý lehce zmáčkněte a posypte ho cukrem se skořicí. Nechte půl hodiny odležet a mezitím připravte řídké těstíčko z hladké mouky, cukru, vajíčka, kondenzovaného mléka a vody. Listy v něm obalujte a osmažte je na dobrém oleji. A znovu je pocukrujte. )

<!--[if !supportEmptyParas]--> 

Dále cviky:

Každé(?) ráno

Vypijte sklenici vody s citronovou šťávou (pokud můžete). Napište si (nebo alespoň si vytvořte) pozitivní přání a představte si jeho/jejich vyplnění (bez magického postoje, tj. vyplnění necháte na Bohu).

Cvičení: S nataženými pažemi a otevřenými dlaněmi přijímáte novou svěží energii přímo z nebes. Zatnutím rukou v pěst a přitažením paží k sobě soustřeďujte energii v oblasti hrudníku.Upažením odevzdáváte energii zemi. Rozpažte a spojíte se se svatými stromy jako koruna nádherného (svatého) stromu.

Želví cvik: 1.Položte si bradu na prsa a zároveň vytahujte hlavu vzhůru. Pomalu vydechujte. Šíji táhněte směrem vzhůru a v ramenou se mírně nahrbíte. 2. Pomalu zaklánějte hlavu, jako byste se chtěli temenem dotknout zad. Přitom zvolna vydechujte. Bradu tlačte vzhůru, krk se vám bude vpředu napínat. Ramena pokrčte, jako byste se jimi chtěli dotknout uší. 3. Opakujte obě fáze dvanáctkrát. Dávejte přitom pozor, abyste jednotlivé pohyby nepřeháněli a neprováděli je silou.

Dívejte se při tomto cviku před sebe, směrem k nějakému mírnému či tlumenému zdroji světla, nebo mějte oči zavřené. Celé vaše nejen tělo má být uvolněné. Ruce zatněte nenásilně v pěst s palci uvnitř.
 


 

Perioda E (ráno, od 9 do 11 hod.)

Jezděte si jazykem po zubech. Sliny nepolykejte, dokud jich nemáte plná ústa. Pak si ústní dutinu vypláchněte vlastními slinami, jako by to byla ústní voda. Pak sliny třikrát polkněte. Cvik několikrát opakujte.

Perioda F (dopoledne, od 11 do 13 hod.)

Svlékněte si záda a pohodlně se posaďte. Vdechněte a zadržte dech. Začněte si energicky mnout ruce, aby se vám zahřály, a pak si je ihned přitiskněte na záda v bederní krajině. Masírujte si ta místa, dokud udržíte zadržený dech. Pak vydechněte a uvolněte se. Poté cvik opakujte.  

Perioda I (večer, od 17 do 19. hod.)

Sedněte si na zem nebo na postel a natáhněte nohy před sebe. Spojte ruce nad hlavou, vytočte dlaně vzhůru a vytáhněte paže co nejvýš do stropu. Musíte cítit, jak se natahují zádové a boční svaly. Až se budete cítit unaveni, spusťte ruce na hlavu. Začněte pravidelně dýchat. Cvik můžete opakovat, kolikrát budete chtít.
 

Nejen při těchto cvicích zkuste udržet špičku jazyka na horním patře.(A: Najděte si polohu, která vám vyhovuje.)

Další cvik (jak vyhovuje): Nohy od sebe přibližně na šířku ramen (v poloze, která vyhovuje) , lehce pokrčit v kolenou (jak vyhovuje), ruce třeba u břicha dlaněmi vzhůru jako při...(jak vyhovuje)...pohybujeme ústy i jazykem a sliny polykáme (jak vyhovuje) ...tohle při prosbě: "Nasyť a napoj ...mne, Bože, Tvým i nektarem...(prosbu můžete dokončit vlastním způsobem)..." Opakujte tolikrát, kolikrát je příjemné...
 


 

Brána života:

Najdete mezi druhým a třetím bederním obratlem v prohlubenině ledvinového zakřivení, proti pupku. Je označován také jako nebeský příkaz a bod ming-men. Je to největší ohřívač pro vypůjčenou životní energii. Pokud chcete posílit vaši životní energii, posilujte malým cvičením body ledvin. Krouživými pohyby se palcem a nebo ukazováčkem dotýkejte bodů ledvin, které leží na velkém zádovém svalu jeden a půl palce po stranách od bodu ming-men. Posiluje to vaši životní esenci, zmírňuje ledvinové potíže, problémy s bolestí zad a posiluje to urogenitální systém.

 


 

...Boží (i) studánka/y...

...svatí/é i lékaři/ky i léčitelé/ky...(i) svatý Kosmo a svatý Damiáne, svatý Lukáši...
<!--[endif]-->

Hájit … Boha, Bohočlověka, Krista celým životem, celou bytostí…

 

...svatá Tváři, chlebe (a tekutino) věčného života, smiluj se nad námi.

...chlebe posvěcení...

...svatá Tváři svatých bytostí a svatých jsoucen, smiluj se nad námi.
 

...Bože, dej ...pravou, Boží i medicinu...
 

 

svatý/é/ého: proces...vytváření...(i) těla/celé bytosti...zavolal...rozumět   ...svaté: i energetické nejen orgány (a soustavy..) i nemusí zemřít: v hodinu naší/
 

…Bože, dej …pravou, Boží i akupresuru… Plnost, svatých i energií…

K ****: Ty, Bože Hospodine, Bože Jediný, Bože Trojjediný, Bože v Trojici Jediný, Bože, ...,Bože Duchu svatý, Bože Otče, Bože Synu Ježíši Kriste, Bože Matko, Bože..., Bože Dcero, Bože Dívko, Bože Chlapče, Bože Muži, Bože Ženo, Bože Dítě, Bože...a Tvá Vůle na první místo…

Ty, Bohyně/* Hospodyně/****/Hospodine, Bohyně Jediná, Bohyně   á, , Bohyně /, Bohyně Duchu svatá, B./* Otče, Synu Ježíši Kriste, Bohyně/* Matko, , Bohyně/* Dcero, Bohyně/* Dívko, B./* Chlapče, B./* Muži, Bohyně/* Ženo, B./* Dítě, Bože Du(..a)ch svatá, Bohyně Duchu svatý,Bohyně JHVH, Bohyně, *, ... a Tvá Vůle na první místo...    

 

 

...to již objevené a ...pravých...i v těch kulturách a...sdělené/odhalené v čase/prostoru/časoprostoru ...*//****

...zaplesej, zaraduj se Cióne přízní Boha/Bohyně Jediného/é...na Ción.

...duchovní přijímání *:Boha/Bohyně/Bohočlověka/Bohyněčlověka/Krista/* skrze svatou, opravdovou (i) pomoc potřebným, Bůh/yně/...*: kdo přijme ..jediné takové ..dítě ve jménu*, přijímá*. 

...v každém (svatém) atomu (svatých) vesmírných říší jsou obsaženy (svaté) nekonečné oceány (svatých) světů.

(svaté): obrazy, ztvárnění, poselství, ,...

 píseň/ně*

Tvá Díla a Tvé Záměry/*

Boží/yně/* síla

nošení dětí na hrudi matky a kojení

a další *

z/za ..čínské medicíny/ou,,,hudby/ou,,,

..nebudeš potlačovat ve smyslu...

rozpuštění...transformace...prostřednictvím svatého/é (i) prostředníka/ice...

...cvičení se svatými (i) zvířaty, kameny, rostlinami...*..svatá Tváři pravého iluzioniství, pravého šamanství, pravých iluzioniostů/ek, pravých šamanů/ek...*

...svaté esence svatých (i) zvířat, kamenů, rostlin,  ,...

(*pozn. svaté kvint-/...x-esence/)

Paní/* Kámen, Paní/* Rostlina, Paní/* Živočich, ...

..vedení(?)...doprovázení(?)..

zrození

...bylo poučení...nyní sdělení*

Pane*/Paní*/* času/ů

(i) duše...zákon a transformace...je něco inkarnováno(?), na jakoby vyšší(?) úroveň ve smyslu*, další ..vesmír/y(?), na cestě samo i obsahované/ené ve smyslu, další jakoby narození...*, přechod skrze...*

...ale okamžité...:*

genetické změny i dnes podle Vůle Boha/yně a jeho/její člověka, Krista,*

mmm...zvuky vibrace z ó do ú a z ú do ó : podle *

z výšin do hlubin a z hlubin do výšin

dovnitř a ven a ...*

pravé umění*: .. a jeho techniky

uvědomění* a * (pozn. zda také porozumění*)

...plodem       života.

...posiluje, naslouchá, nese, přináší, přijímá,dává, utěšuje, prosí, přeje ...*

...připraven ..i dát     *  

*i pro děti*

věřím, že jsi v nejsvětější svátosti v podobě/smyslu... přítomen/a jako Bůh/yně a člověk...a Tvůj Ježíš Kristus/*...

...život...vodu živou dávám: ...svobodu nejvyšší-nejhlubší-největší-nejskromnější-nejkrásnější: ...Ducha*/...*

(pro     pozn. *: studnice... vlna/y světla a , akce a  reakce,  )   

...také záleží na způsobu přípravy například bylin...například při napaření/destilaci/vaření/louhování/spojení postupů... homeopatické i jiné ředění a dynamizace a...na posvěcení, požehnání a blahoslavení   ...akumulaci například sluneční/měsíční/obou energií/...energií například minerálů/krystalů/...například i magnetické pole/...autopatie...průtokové zařízení autopatie/...pravé: homeopatikum/alchemikum/ připravené například z vody vystavené světlu/záření měsíčního/slunečního/obou... : toto a dále: podle Bohyně,Boha *//****...
 

...spojení takto vyrobených léků: do úst, koupele, na místa/body i na těle/jóga... tau/a   /...spojení s reflexní terapií, akupunkturou, akupresurou..., zvuky-zpěv..., ,cvičeními, masážemi, medicinou ,mudrami,  : podle Bohyně, Boha*//**** :

...i smíchání jednotlivých komponent/produktů různých postupů/složek...

opakování pokusu / studánky ... podmínky ... změny v...

 

       *…energie .včel ve smyslu…například v podobě …sklenice vody postavená na úl ..v době…a je léčivá*

 

 

...a objeví se různé/četné/... znaky, které ověří a zaručí...správnost *//****

...*//****) pozn. na nejen místech

hory i údolí, bytost (též) slunce a měsíce, a tam...u dutiny dubu vyvěrá pramen* jasný jako stříbro, který se ztrácí v zemi...* , otevření skutečností*, přítomnost   * , písmeno bez hlasu, vanoucí dech, vysocehluboce, zcela účinný, výsledek díla,

...Pán/Paní Voda...

počátek                   cíl

svatá Tváři pravého proroctví, vyznavačství... 

(pozn.* pro   : i tu duši   * : ...setrvání* i dosažení* : uvolnění, tiše plynoucí...: pozorované a pozorující: nehybné, nehýbající (se) a pohybované, pohybující (se): spojení*: Cíl ...mimo...veškerá    )

nejen prožití ale i přenesení, zpřítomnění* (do                *

..cvičení* a také meditace* (i) v přírodě

dívka: milenci* můj, chlapec: milenko* má

Bože, pomoz nám a vyslyš, ale****:

Svatá Tváři Ducha, Dcery, Syna, Dítěte, Matky, Otce, Hospodinova, Chlapce, Dívky, Muže, Ženy...Boha..., Bohyně,Boha...*/****

 

smiluj se nad námi.

aby...přijímání ... ve formách...: podle Boha    na cestě bytosti/í..., /přicházíš/ ke mně i...?

...lidské střevo je býložravé svým původem...Bůh sděloval a lidé na to nedbali...ztráta schopnosti syntetizovat v lidském těle určité látky..., ale světelné tělo...

...apoštolkou/em, vyznavačkou/em, prorokyní/em,.../patriarchem, ...atd. podle ***//****: Svatá Tváři pravého: apoštolství, vyznavačství, proroctví,    , panenství/panictví, andělství/andělictví ,smiluj se nad námi. 

Svatá Tváři, svědectví věrnosti Dominikova, smiluj se nad námi.

Svatá Tváři, studno poustevnictví Františkova, smiluj se nad námi.

Svatá Tváři, studánko Benediktova, smiluj se nad námi.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Slot 303

(DennisPes, 12. 4. 2022 15:37)


Rajabet168 : Situs Slot 4D 303 Slot Gacor Hari Ini Terbaru

Rajabet168 adalah situs slot 4d terbaru yang terkemuka diantara 303 slot dengan memiliki beragam info slot gacor hari ini selalu 24 jam online non stop.Lebih dari 500 permainan slot 4d & mpo terbaik di Indonesia bisa kamu mainkan di sini.

Manhattan fruit arrangement

(Howardwrott, 12. 4. 2022 13:35)


Luxury Edible Bouquets by WOW Bouquet delivered to your door. We service NJ, NY, PA, CT, MA, RI

富遊娛樂城

(WilliamSuisY, 12. 4. 2022 11:51)


富遊娛樂城

It agree, it is an excellent idea

(AndrewLob, 11. 4. 2022 22:23)

I am am excited too with this question. Tell to me, please - where I can find more information on this question?

I join. And I have faced it. Let's discuss this question.

(ChesterDap, 11. 4. 2022 20:36)

In it something is. Now all became clear, many thanks for an explanation.

I consider, that you are mistaken. I suggest it to discuss. Write to me in PM.

(Michaelenlip, 11. 4. 2022 20:05)

Whether there are analogues?
https://thetranny.com/tags/swallow/

Be not deceived in this respect.

(RobertNut, 11. 4. 2022 20:05)

There can be you and are right.
https://gay0day.com/tags/piss/

Strange any dialogue turns out..

(Albertteant, 11. 4. 2022 20:05)

You commit an error. Let's discuss. Write to me in PM, we will talk.

Absolutely with you it agree. It seems to me it is very good idea. Completely with you I will agree.

(JamesDar, 11. 4. 2022 20:05)

I hope, it's OK
https://xlilith.com/videos/10112/wet-pussy-fast-fingers-licking-lesbians/

noclegi pracownicze niedaleko suwalk

(TriKeesuxuppy, 11. 4. 2022 17:15)

<a href="https://www.pokojeiaugustow.online">www.pokojeiaugustow.online</a href> pokoje w Augustowie
stx21

Davana virietim

(DarnellPamma, 11. 4. 2022 15:22)


Luxury Edible Bouquets by WOW Bouquet delivered to your door. We service NJ, NY, PA, CT, MA, RI

Edmonton Renovation company

(Terrytaupe, 11. 4. 2022 11:31)


Cambria Home Improvements with Concept & Ideas

娛樂城

(Patrickbom, 11. 4. 2022 9:40)


娛樂城

키워드:토토사이트

(WilliamSuisY, 11. 4. 2022 1:08)


키워드:토토사이트

selera nusantara

(DennisPes, 10. 4. 2022 18:04)


Selera Nusantara memberikan inspirasi resep masakan dan resep minuman dari berbagai daerah di Indonesia serta resep makanan dan resep minuman favorit dari luar negeri.

عطر ديور

(DarnellPamma, 10. 4. 2022 11:40)


عطر ديور
عطر ديور رجالي
عطر ديور نسائي
عطر فرزاتشي
عطر سان لوران
عطر توباكو

noclegi pracownicze augustow

(TriKeesuxuppy, 9. 4. 2022 10:54)

<a href="https://www.pokojeiaugustow.online">www.pokojeiaugustow.online</a href> pokoje w Augustowie
stx21

Самое Интересное

(Robertspork, 8. 4. 2022 23:54)

https://zen.yandex.ru/media/id/62441d562963ef2ac8f9a1ac/nejnaia-kurinaia-pechen-624e81df1d2a3b11161349dc

Hi. I'm Viktoria.

(VikaDon, 8. 4. 2022 18:58)

Nice day!

Hope all is good ! I'm Vika. And I live in Russia.

But despite the difficulties in my home, I wish to find a man from abroad.
I am a free woman and I dream to find a good man.
I dream to have a love. I am a smart andbeautiful lady.
I think, i'm erudite, I have a good sense of humor. I dream to meet a partner and be with him until the end.
I'm 35 years old. And I will be happy if your write to me linkovaviktoria1990@gmail.com
Viktoria.

My Dearest Neighbourhood

(Akatsuki007Orava, 8. 4. 2022 10:13)

unconditioned porn

https://thepornarea.com/videos/871486/crush-girls-ryan-riesling-moans-as-she-gets-pounded/
https://thepornarea.com/videos/912365/teens-loves-huge-cocks-juicy-josie/
https://thepornarea.com/videos/683698/hard-mouth-fucking-rim-job-anal-play2/
https://thepornarea.com/videos/678795/seduce-hotel-busty-beauty-waiter-to-give-me-blowjob-flirt-and-make-love-shaking-breasts/
https://thepornarea.com/models/brookelynne-briar/

Courteous My Fancy Porn
As it turns visible, latest times enjoy got nothing on the past. Obscenity existed prolonged before video or monotonous photography, and various researchers concoct maturation predisposed humans as a service to visual arousal (It's a division easier to pass on your genes if the cool of other in a state of nature humans turns you on, after all). Whichever way you slice it, the contrariety of prurient materials all over history suggests that generous beings clothed always been interested in images of sex. Lots and lots of sex.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61

následující »