Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pane, Světlo Tvého pravého (nejen) Keltství ( a Slovanství) (podle Tvé Vůle), pravého Češství, Romství, Germánství, Čínství, Japonství (atd. podle Tvé Vůle),dej, ať (nejen) * následující "příběh" prožíváme celý zcela podle Tvé Vůle, kdyžtak ho oprav, jestli něco (například někomu) nesouhlasí:
Ve (i)  fantazii? ( i v představách?) putuji za zvuků přírody (i krásné hudby) (nejen) na horu porostlou rozkvetlými loukami, zavlažovanou zurčícími a bublajícími potoky, porostlou keři a stromy, zdobenou tyčícími skálami, potkávám bíle oděné dívky s vlajícími vlasy (zdobenými voňavými (nejen) květy) za vlahých vánků, zcela mravné a svaté (a i tím krásné)... vybírám si tu jedinou, která mne patří, dávám jí řetízek (i) s kamenem, který patří jen jí... a dále držíce se za ruce putujeme až na vrchol, kde stojí - kaplička... Pane, dej nám také do ní nahlédnout, co v ní máme podle Tebe vidět (atd. ať i příběh pokračuje podle Tvé Vůle) ... 
Pane, dej, abychom prožili takové, podobné i jiné "příběhy" (i ve snu*?) zcela celé podle Tvé Vůle, pokud je to Tvoje Vůle, ...například putování v přírodě s organismy i co se týče léčivých stezek například za účelem léčení (třeba i našich bližních), ať se stává i v těchto věcech zcela Tvoje Vůle (třeba i zhmotnění onoho příběhu zcela podle Tebe, Tvé Vůle)...
*Co se týče snů, může mít člověk i sny, které nejsou od Boha, sny, které třeba člověka pokoušejí, je třeba je rozeznat...

"Anam Cara" (Pravý Příteli), Bože, pošli nám přátele/přítelkyně ("anam cary"), abychom s Tebou (Pravým Přítelem) i s nimi (pravými přáteli) vytvořili jedno/více(?) společenství zcela podle Tvé Vůle...dej nám i (nejen duchovní) cviky zcela podle Tvé Vůle...dej, aby také tělo, duše i duch se stalo/a/l Tvým (vele)svatým chrámem...

Když se potkáme, řekneme třeba tento pravý (nejen) keltský pozdrav: "Dia dhuit" (Bůh s tebou).
A on/ona odpoví třeba: "Dia is Muire dhuit" (Bůh a Maria s tebou).
Když se loučíme třeba řekneme: "Go gcumhdaí Dia thu" (Bůh Ti pomáhej) ... nebo...:
"Go gcoinne Dia thú" (Bůh ti žehnej).

Pane, začleň to dobré (nejen) z kultur do kultury Tvého lidu i skrze nás (Tvých bytostí) (i co se týče minulosti, budoucnosti, přítomnosti)...ať dosáhneme jednoty s Tebou, Marií a svatými nejen bytostmi...
ať také ministrují a pomáhají/slouží/spolupracují i ženy v Tvé církvi podle Tvé Vůle, uveď všechny Tvé bytosti* do plné, nikdy nekončící harmonie podle Tvé Vůle...zachraň všechna těla*, všechny duše* i všechny duchy* Tvých organismů* i zdánlivě "neživých" skutečností* (i Tvých kamenů*, ať i hory* zajásají), celé jejich bytosti* (všechny Tvé bytosti* a všechna Tvá jsoucna*) každého věku podle Tvé Vůle pro ráj, Pane...Tvá příroda a její (Tvé) bytosti (jako například živočichové, rostliny, houby atd.) a (Tvá) jsoucna (i hvězdy na obloze ti odpovídají) přeci nezhřešila ...svatá (nejen) Mláďátka betlémská, orodujte za nás... (viz*) ...  zachraň i Tvé bytosti (jejich těla, duše i duchy, celé jejich bytosti každého věku podle Tvé Vůle), kteří/é o Tobě zdánlivě (například) "neslyšeli"...

"Vesmír jako hologram...Hologram jako vesmír..."

Je potřeba začlenit do spirituality Tvé církve/společenství Tvých bytostí i pravý intelekt a pravou vědu? A co "oživit" i staroslověnštinu?

(Eva pozpátku čteno znamená Ave jako Ave Maria – zajímavá nejen "podobnost"?)

(Nejen?) keltské vnímání času: lineární čas je prostoupen (kruhem jako) opakování/opakování (jako kruh) čtyř ročních období... kříž znamená nejen čtyři živly (oheň, voda, země, vzduch)... Bůh je Přítomností (jako střed (jako esence?) kruhu i kříže)?...kruh a kříž hovoří také o Dokonalosti (i evoluci, vývoji)?... i Slovanů ... i jako v básni Máj?...
pravé číslo 4 je také o pravém čtverci a jeho stranách (i pravé kvadratuře pravého nejen kruhu?)...a pravém čtvrtém rozměru (času)?...pravém časoprostoru...? Tři pravé principy pravého také Umění: pravý (Boží) trojuhelník (uprostřed Boží Oko), pravý kruh (období), pravý čtverec (rovina); jeden pravý zdroj, tři pravé základy, čtyry pravé směry, osm pravých sil;... pravý zvuk- (pravý) duch? ...pravý štít Davidův (Davidova hvězda) z pravého i ohně a vody (pravé dolů a nahoru, pravé vědomí a pravé podvědomí/nevědomí)?... pravé jedno rozvinuté v pravé čtverno, to (i) v pravých osm... pravé 4 světové strany... pravé 3+1=4... pravé 4-1=3... pravé čtyry aspekty "celostního soudu"...pravé archetypy...pravý čtverec (spojitost se zemí?)...pravý kruh (spojitost s věčností?)...pravý střed (nalezení Krista: pravé harmonie)...  Cesta nebes je kruhová, cesta Země je čtvercová a Bůh je (podivuhodně) spojuje? ... a souvisí ...to se v zemi rodí a dospívá... zdánlivě neživé je i živé?... pravá paralela mezi nebesy a zemí... 8? fází pravé evoluce, pravé posloupnosti, pravé řady a úhly, pravý zlatý řez (číslo fí: 1,618...) - pravá Fibonacio posloupnost (1,1, 2, 3, 5, 8...), pravý překroucený pásek, ...pravé vstupy/brány (i) do dalších pravých dimenzí..., pravý čtyřvazný uhlík, pravá čtyři písmena genetického kódu, pravá hmota a pravá antihmota, pravé principy, pravá dvoušroubovice, pravý osmiúhelník, pravý devítiúhelník – pravá devíticípá hvězda,pravý  i živý kosmos má podstatu podobnou pravému krystalu?... pravá "dualita" genetické informace (mužské a ženské)? ...
...
Tak ... rozdělili Jeho šat i o něj losovali (došlo k "rozdělení" i Božích lidí i Božích církví/společenství?), ale Ježíš je zase sjednotí podle Boží Vůle, ten Beránek, který je (toho) hoden v Boží Vůli (i) rozlomit pečeti...dej také usmíření s předky, současníky a potomky (a další věci) podle Tvé Vůle...trojiční život... i využití elektromagnetické síly a zdokonalování/zdokonalení/dovršení života těla, duše a ducha, celé naší bytosti podle Tvé Vůle...
Pane, existuje pravý (Boží) (i) “Kámen Mudrců”? ... A co Boží říše/světy/vesmíry/astrální pěna (atd. Podle Boží Vůle)?... Pane, existuje“i” vidění (nejen) energií podle Tvé Vůle? Pane, "jaké" je to tajemství - stvoření je v Tobě (i vně Tebe)...? A Tys ...?...
...
Budou žít všechny Boží (nejen) organismy vedle sebe v ráji … a budou například živeny Boží/mi energií/emi , Boží/mi informací/emi…? A co nebeská mana chutnající jako medové koláčky?  A co (nebeský) nektar?

... Adventní věnec jako ... jako...

Staročeské (vánoční) zvyky: lití vosku do vody (přitom prosím Boha o štěstí)... rozkrojení jablka (přitom prosím Boha o zdar nejen v nadcházejícím roce) ... zakopání zbytků ze štědrovečerní večeře k (ovocným) stromům “pro úrodu” (přitom prosím Boha o úrodu)... “pouštění” lodiček ze skořápek ořechů (na půlce skořápky je svíčička; přitom prosím Boha o štěstí)...výzdoba (nejen) bytu větvičkami například jehličnanů... dívky házejí pantoflem...


 

Slovanské (velikonoční) zvyky: na přestupný rok dívky lijí na chlapce vodu.... malování a zdobení vajíček “pro plodnost” (přitom prosím Boha o požehnání, o “plodnost”)... chlapci "šupají" pomlázkami ( z vrbového proutí) dívky (“pro plodnost”)...

Pane, vyslyš svaté (/i) tajné nejen prosby... ... (...) (všech?) Tvých svatých bytostí...
...svoje (vlastní?) i převzaté...(i) narození v bytosti...i s ...i ve spojení... podle Boží Vůle...těla, duše a ducha, celé bytosti..."ztracené"?... ... více než svatá .../ svaté...
(/)...s nejvyšší (svatou)/s nejvyššími (svatými)...maximálně (plně) pomoci potřebným... ... se vynořuje z ticha...

V Betlémě, na seně (, na slámě)...syn chudičké Marie...

...(Tvé)Vánoce...(Tvé)Velikonoce...

Je potřeba se vyhnout rozmazlenosti i hysterie..., pokud to jde, Bože s Tvými bytostmi, pomoz...

Bůh (vele)žehná svým bytostem, je to úžasné, co Bůh připravil těm, kteří (zcela) plní Jeho Vůli...
...
Svatí tři králové přicházejí se poklonit Ježíšovi „v jesličkách“a něco mu i nesou…(Ježíš (...sestoupil do pekel...) přišel zachránit i ušlechtilé bytosti z pohanských národů – i ty se mu klaní)…:
...
Objala je a řekla jim: " Na bigí ag caoineadh, níl tada dhó thios ansin ach amháin an clúdach a bhí air...", což znamená: "Neplačte, protože v té rakvi není on, je tam jeho schrána, ve které na tomto světě přebývala jeho duše..." ...
...

... Kněz se jej zeptal na důvod a muž odpověděl: "Céard a dhéanfadh anamacha mo mhuinitíre ansin?" (tj. "Co by pak dělaly duše mých předků?") ... (atd. podle Boha, Boží Vůle, staň se Boží (i) Vůle).

Poznámka k*: Pane, oprav nějak některé/všechny tyto stránky na tomto webu ( ať i "životní příběhy" nejen čtenářů , které budou souviset s těmito stránkami podle Tvé Vůle, probíhají podle Tvé Vůle), pokud nebudou pro někoho (nějakou bytost) souhlasit a jeho cestu, život podle Tvé Vůle... i co se týká stránek jako "Vzkaz také Daliborovi"...ať se stane zcela Tvá Vůle, ať jí nic nebrání, ať i cesta, život probíhá zcela podle Tvé Vůle...

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Tornado, earchquakes?! No, it is XEvil.

(MashaSargy, 12. 12. 2017 20:33)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.