Jdi na obsah Jdi na menu
 


<!--[if !vml]-->

Dále básně k úctě (také) ke stromům a jejich energii a magnetismu... (báseň Mám rád stromy představuje návod k objímání stromů):

Strom

Viděl jsem statný strom,
Jehož koruna poskytuje útočiště
Nebeskému ptactvu,
Strom zasazený při narození dítěte…
Strom je mohutný jako celý svět,
obdobou větví jsou kořeny
pod nimiž se skrývají
taje podzemí,
proudy malinkých pramínků,
které hlídá malý skřítek permoník.
Statný kmen to kmen,
Který spojuje nebe a zemi,
jenž se změní na jaře ve vodopád nádherných květů
zalitých sluncem
a později pak v listí šumící ve větru…
Na podzim pak padá listí lístek po lístku
v hábitu divukrásném,
v barvách nevšedních…

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Mám rád stromy

Jak je povznášející se na vás dívat
při putování ročními obdobími,
jak vaše větve přijímají od kořenů mízu,
jak rozkvétáte… 

Jak je příjemné přijímat vaši energii
a magnetismus,
jak je příjemné nejprve vás objímat pažemi slovy:
„Bratře strome, věrný příteli, uzdrav mě.“

<!--[if !supportEmptyParas]-->

Nyní pokládám jednu ruku nahoru na kmen k vaší koruně
a druhou ruku dolů na kmen k vašim kořenům (i obráceně)
pečlivě vyslovujíce následující slova:
„Bože, nechť s ... energií země a nebe zajedno jsem.“


Poté opět objímám kmen stromu (nebo/i se dotýkám kmene oběma dlaněmi - stromu),
co tak důstojně mlčí
a šeptá cosi svými listy,
a loučím se se stromem následovně:
"Bratře strome, věrný příteli, děkuji ti."


<!--[if !supportEmptyParas]-->

V nádherné atmosféře lesního ticha
prozrazujete mnohé skryté a vzácné věci,
v chrámu přírody ševelením listů
zpíváte píseň o Jeho věčné Slávě.

<!--[if !supportEmptyParas]-->

Mám rád vás, stromy,
co rostete každý rok
a vydáváte tak drahocenný kyslík,
miluju vás, stromy,
co ševelíte za laskajících vánků
a mluvíte řečí o (Boží) Jednotě.

xxxx

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Příroda se projevuje v množství individualit, avšak nedělí se, ale celá je vnitřně průzračná a proniknutelná, má jeden osud. Proto jestliže v prvním člověku došlo k jeho sebeurčení ve vztahu k přirozenosti a díky tomu rovněž k určitému poškození této přirozenosti, pak se toto poškození jako DĚDIČNÁ CHOROBA nutně týká celé přirozenosti a tedy všech lidí. Následkem toho přitom je výlučné spojení , které mezi hypostazí a přirozeností existuje v nejhlubších tajemstvích osobního života, v jejích , v jejích intimních zdrojích, a to nutně poškozuje také OSOBNÍ život všech hypostazí, čímž získává proklatě-osudový a rozporuplně-tragický charakter. Abychom pochopili prvotní hřích jako OSUDOVOST ležící na celém lidstvu, stačí si jen připomenout celý život „smrtelného těla“ s jeho strašlivými záchvaty pohlavní vášně či duševními a tělesnými nemocemi.

Nicméně znalost této osudovosti ještě není uvědomění si hříchu. K tomu , abychom tuto osudovost chápali jako hřích, je zapotřebí také vědomí našeho osobního účastenství na něm, a jedině z hlediska tohoto významu můžeme mluvit o prvotním hříchu jako o osobním hříchu, s nímž každý přichází na svět (proto také Církev zavedla křest novorozeňat). V tomto ohledu jsou však možná pouze dvě východiska: buď přímé popření prvotního hříchu jako takového, anebo tvrdit, že tento hřích vykonal pouze Adam, že je to jeho osobní záležitost, takže jeho potomci nesou prokletí a následky tohoto hříchu nezaslouženě, protože se na něm nijak osobně neprovinili. Připuštění podobné myšlenky v sobě však také zjevně obsahuje popření prvotního hříchu. Anebo bychom museli uznat OSOBNÍ účast každého z nás na něm, což nám také potvrzuje naše, byť zamlžená, anamnéza. Taková osobní účast na hříšném pádu, jež nás činí spoluúčastnými na Adamově hříchu, nemohla v mezích tohoto světa , anebo přesněji, na samotném počátku našeho vstupu do něj (Církev odsoudila Órigenovu teorii PREEXISTENCE v ČASOVÉM smyslu, která měla předcházet náš eón, neboť ta ve své podstatě stejně ani neodpovídá obyčejnému zdravému ontologickému uvažování.) Je však jasné, že my si nadpozemský hříšný pád nemůžeme přímo pamatovat, protože hříšný pád pro nás není událost, nýbrž stav, můžeme ve vztahu k němu disponovat jedině jakousi neurčitou ontologickou anamnézou.

Tento OSOBNÍ hříšný pád na hranici světa je stejný POSTULÁT našeho sebevědomí jako samozřejmá realita, o níž svědčí zjevné rozdíly mezi osobními charaktery. Je patrné, že tyto charaktery jsou vrozené či „inteligibilní“, nemohou být vysvětleny na základě kauzality tohoto světa, a tyto charaktery vyjadřují právě individualitu v jejím základu… Každá osobnost předem uskutečňuje Adamův pád (rozdíly jsou jen ve způsobu a intenzitě). Jako by jej ve svém souhlasu , na jehož základě vstupuje do Adamovým hříchem poškozeného světa, opakovala, přijímá poškozenou lidskou přirozenost, materiálnější tělesnost, která už v sobě nese zárodek smrti. Toto přijetí se v tomto případě stává zcela rovnocenné přijetí bytí celkově, protože jiný, bezhříšný svět po Adamově pádu už ani neexistuje.

…Prvotní hřích se projevil jako ontologická katastrofa jako ontologická katastrofa v člověku, díky níž v jeho životě vzniklo nepatřičné převládání faktu nad aktem, příliš vysoká závislost na fyzické přirozenosti a spojitost duchovních sil, s obecným oslabením celé lidské přirozenosti.

Z knihy Bulgakov: Nevěsta Beránkova (O Boholidství). Dále doporučuji text (tabulky) o homotypii v soustavě lidského těla (str.486) a další texty obsažené v knize Pavel Florenskij: Sloup a opora pravdy (tuto knihu máme v domácí knihovně). Obě knihy jsou z nakl. Refugium Velehrad-Roma, dále viz např. nejen knihy od Solovjova viz www.refugium.cz , email: refugium@wo.cz nebo: refugium@refugium.cz

<!--[endif]-->
...a teď a tady: ...otevírám se (...jako celá bytost) Božímu i Duchu a přijímám a prosím také: "...naplnění...(i vlastními slovy)"...
Svatá Tváři... svatých bytostí a svatých jsoucen (svatých skutečností), smiluj se nad námi. A...daruj nám.
Ať...(nejen) počítačové hry a styl/kultura je/jsou podle Boha, Boží Vůle.

... a prvky lidských těl pochází z (generací) hvězd a...oživující...(nejen) (pra)vesmír...a...(co předcházelo, co je a co následuje)...i nepopsatelné.

Mudra jógy nejvyššího osvícení (od Hospodina): (Atribut: Bůh* dávající osvícení.) Obě ruce jsou sepnuté před solar plexem, tedy ve výši žaludku, ukazováčky a palce jsou přitisknuté k sobě. Ukazováčky ukazují ke stropu(nebi) a palce směrem k podlaze nebo žaludku(zemi).Pokud přitom ležíte, můžete si položit špičky palců na dolní konec hrudní kosti. (Doba cviku podle toho, jak je příjemné).
Přitom: Představa, která zůstává představou: Slunce, Měsíc, nekonečné světlo. (Dále vlastní.)
Prosba: Bože, pošli inspiraci, osvícení...svatou pránu, svatou energii... (dále vlastními slovy...) podle Tebe.
Koncentrace (soustředění) na větu: Můj život září ve světle.(Dále vlastními slovy...).
Případné doplnění bylinou: rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides L.).
Účinky a odkazy: plíce, tlusté střevo, srdce, nervová soustava, svatá prána, svatá energie.

Mudra od Hospodina, mudra pravé harmonie, Hospodinovy harmonie (atribut:Bůh* je Harmonie.):
Sepněte ruce před solar plexem (žaludkem), postavte oba prostředníky a přiložte je k sobě. Soustřeďte pozornost  na dech a prociťujte...
Podle potřeby/3x denně 4 minuty.
Přitom: Představa, která zůstává představou: žlutá poušť, v ní oáza, místo harmonie, radosti, klidu, útočiště...  (dále vlastní).
Prosba (/i jako mantru, opakující myšlenku/slovo): Pane, transformace pro mne od Tebe... Tvá harmonie podle Tebe (dále vlastními slovy...).
Koncentrace na větu: nalezení, klid, dýchání (dále vlastními myšlenkami...)
Případné doplnění bylinou: Levandule(Lavandula angustifolia Miller), sporýš lékařský (Verbena officinalis).
Účinky a odkazy: prvek země, srdce, žaludek, játra, dvanáctník, žlučník, slezina, slinivka břišní, ledviny, dýchání, trávení...

Mudra jednoho a tří tajemství Hospodina (atribut: Bůh* působící v tajemství/ch): Položte si obě ruce na stehna. Špičku palcepoložte na kořen malíčku. Čtyři prsty obemykají palec, přitom se pomalu nadechujte nosem. Zadržte dech a uvnitř alespoň sedmkrát zazpívejte oooóMMM (vduchu nebo nahlas), poslouchejte tohle oběma ušima...Potom znovu vydechněte, přitom zatáhněte svaly hráze, břicho, předkloňte krk
(stažení krčních svalů), jazyk na horním patře (třeba po celou dobu cviku, tak dlouho, jak je vám příjemné), znovu otevřete ruce a mějte pozitivní přání. Opakujte minimálně 7x, maximálně 49x. Při tomto cvičení prohlubujeme dech a po cvičení se pořádně protáhneme.
Přitom: Představa, která zůstává představou: radosti, lehkosti, uvolnění, svěžesti, úsměvu, mladosti...
a: u moře, nohy něžně omývají vlny, spojíme se vnitřně se svatým i mořským vzduchem, obracíme i obličej ke slunci a cítíme jeho světlo... (dále vlastní).
Prosba: Pane, uctívám Tvé Milosrdenství, zdroj zázraků a divů, ukaž Tvé posvátné Tajemství...(dále vlastními slovy...)podle Tebe.
Koncentrace (/meditace/rozjímání) na větu: Svatý magnetismus a síly, dary, schopnosti a projevy... svatého Ducha. (Dále vlastními slovy...)
Případné doplnění bylinou: třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.; bylina sv. Jana), brutnák lékařský( Borago officinalis).
Účinky a odkazy: ledviny a močový měchýř, svaté živly, svatá léčivá esence, svaté šťávy. 

Mudra na klouby...: pravá ruka: palec a prsteníček jsou u sebe, levá ruka: palec a prsteníček jsou u sebe. V případě potřeby nebo 4x denně 15 minut, v případě nemoci 6x denně 30 minut.Také pomáhá cvičení malý medvěd, kruhy dělejte přio tomto cvičení úplně uvolněně a pomalu.
Případné doplnění bylinou: kostival lékařský (Symphytum officinale L.).

Další odkazy: verbena(lipia citrodora fressman), sladká tráva (stevia rebaudiana), vitania (Withania somnifera***),lipie (lipia dulcis), kustovnice čínská,klanopraška čínská (Schizandra chinensis), kotvičník pozemní (Tribulus terestris),jestřabina lékařská(Galega officinalis),kalisie voňavá(Calisia fragrans), pupečník asijský (Gotu colacantella asiatica),medvědice lékařská (Aretostaphylosuva ursi), jionan dvoulaločný (Ginkgo biloba), Belamcanda chinensis, čistec Sieboldův (Stachys siboldii, maralový kořen (Lezeua saflorová), třepatka (Echinacea), šišák bajkalský (Scutelaria baicalensis), eleuterokok ostnitý (Eleuterococus senticocus maxim), , pětilistý ženšen (Jiaogulan), , Andělika lékařská (Angelica archangelica), Ašvagandha(Withania somnifera***), Brahmi(Bacopa monniera), čekanka lékařská (Cichorium intybus), ženšen (Panax ginseng), ...

...zrození...pozorování...děj/e... křížek/ky v kruzích/hu po posvátné/ých vodě/ách...
 ...sv.Kláro a sv. Františku a vaši/e (i) mučedníci/ice v pravé Reformaci...

Ježíš: Moje milosrdenství je větší než bída celého světa...Kdo může změřit moji dobrotu? Kvůli tobě jsem sestoupil na zem (/ do podsvětí), kvůli tobě jsem dovolil, aby mě přibili na kříž, kvůli tobě jsem dovolil kopím probodnout své srdce a otevřel jsem ti pramen milosrdenství, z něho ti plynou všechny milosti. Přicházej tedy a čerpej je z tohoto pramene nádobou důvěry. Jak je mně drahá tvoje duše, tvé tělo, tvůj duch...tvoje celá bytost. Vryl jsem si tě do dlaní. A ty jsi mi vryla též něco do mého srdce...
Když lituješ, moje štědrost vůči tobě je bez hranic... Moje milosrdenství tě zahrnuje a ospravedlňuje. Věz moje dítě, že když ve svatém přijímání přicházím do tvého srdce, mám ruce plné milostí a toužím ti je dát. Mé utrpení na této zemi skončilo. Ale nechci tě nechat samotnou. A tak když jsem odcházel z této země, zanechal jsem sám sebe ve Svátosti oltářní, protože jsem chtěl být stále s tebou. Tady je skutečný příbytek, tady je skutečný lék, tady je skutečné osvobození a uzdravení. Miluji tě, i kdyby po lidsku řečeno nebylo už možné pro tebe vzkříšení a všechno by bylo ztracené. Stačí ve víře přistoupit...
Mé Milosrdenství křísí i takovou celou bytost, tělo, duši i ducha...zcela, úplně.
Buď vždy milosrdná, jako jsem milosrdný. Miluj všechny z lásky ke mně, třeba i největší nepřátele ( rozuměj: nevytvářej si nepřátele, protože to nečiním), aby/ch v celé plnosti mohl/o být přítomno/en ve tvém srdci já i moje milosrdenství...
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi i nad ...bytostmi v očistci.
Svatý Milosrdný/Svatá Milosrdná/Svaté Milosrdné/Svatí Milosrdní/Svaté Milosrdné v srdci/ích člověka...ve Tvých bytostech/ jsoucnech/ skutečnostech, tělech, duších, duchách, ve Tvém Duchu.
Děkujeme ti , Pane Ježíši Kriste, za Tvé úžasné milosrdenství. Děkujeme Ti za Ducha, Otce, Matku, Dceru, Syna, Muže, Ženu, Chlapce, Dívku, Dítě milosrdenství...i za svaté bytosti/ jsoucna/ skutečnosti milosrdenství...Děkujeme Ti, že jsi nám zjevil Otce milosrdenství a poslal Ducha milosrdenství, lásky a pravdy. Amen. 

Ježíš: Trpí-li jeden úd, trpí s ním údy všechny.
Mysleme i na tohle (nejen) v prosbách: A to se týká i církve/společenství...aby také jednotlivci, ti/y, co   .

Ježíš: Nenazývám vás služebníky(/icemi), ale přátely (/ítelkyněmi), protože...

...budu bránit celou bytost...  již tady na zemi...

pak i to ... *

Pozn. k tomu*: Vy(na)stoupení... (?) z (do)...a poznání (a další skutečnosti) podle Boha ,  Bůh...:

Pozn. Adónáj Adónáj Adónáj
...se všemi ...milostmi potřebnými pro...

i ke příběhům: ...z ...Chleba, Hostií, ...z ...Vína, Poháru, Grálu, pravého Kamene * mudrců* a rozumářů*...
Také k*: lze říci i: svatý/í/é anděl/é a andělice...
a také k*: lze říci i: dvojník/ci a dvojnice a...:podle Boha a Boží Vůle...
Boží (d/)Dům
(k/)Král

...Co je pravda?... a stejný(?) i časový úsek od ...opony (Otče, do Tvých rukou...dokonáno...): (nemusí být vždy(?): Ty snad jako jediný nevíš, co se v Jeruzalémě v posledních dnech stalo.) ...poznáváš?

...losovali a rozdělili jeho šaty...(...jako rozdělení křesťanů (... židů?)...),ale Ježíš v jeho bytostech... je znovu sjednotí...

        (Elóhí)Adónáj Ímánúél Jošua Ješua Maranatha                               .
tj.       (...Pán/)Pane Bůhsnámi* Ježíš(i) Ježíš(i) Panepřijď

a ...pravím, že i největšího hříšníka/největší hříšnici nemohu potrestat, když vzývá (Mé) Milosrdenství...a přeji si říci a říkám...
...to svaté i duši i celé bytosti, o co ve třetí ...hodině prosí...

k*: /ože...*snámi

Pozn. Smířit nebo/i/ nesmířit se s případnými (?) nedostatky... a poté(?) ...třeba ...zmizí? ...

Pozn. Bůh : společenský/á/ a ... a kritika...k nepravé společnosti...

Pozn. verze...Dopis pro krále...

chápali/y/a//přijímali/y/a   ...
pochopili  /chápou/pochopí
přijali  /přijímají/přijmou.
A ...účinek...
v souladu s Bohem a tím...
Pozn. vztah/y

Další tipy k použití koření:
K novému koření: často nahradí i skořici, hřebíček..., mleté i místo skořice na šlehačku do kávy.
Šafrán(barví žlutě až oranžově): namočit před použitím do vlažné vody, do rýže, omáček, polévek...
Kurkuma (barví žlutě): do rýže, rizota...
Kardamom: do perníku i tykvového koláče.
Skořice: lze použít také do tykvového koláče.
Citronová kůra (bez postřiků): například do sladkého pečiva, namočte ji před použitím na cca 20 minut do vlažné vody, její chuť se zvýrazní.
Oregano: přidávejte na jídlo až na konec, například povařením, pečením atd. ztrácí chuť. Například na pizzy...
Bazalka:: do polévky, na pizzy...
Libeček: do polévky (lepší trávení). K tomuto: chutná i další rostlina podobné chutě (podobná rozmarýnu).
Majoránka: je potřeba ji povařit, aby její chuť se zvýraznila: například do česnekové polévky...
Zázvor: výborný (také) do čínské kuchyně, čaj ze syrového (s citronem a medem) velmi účinný na nachlazení...
Fenikl: také na nachlazení krku, zlepšení trávení, proti nadýmání; p. Ferda radí jako součást výluhu použít (i) na umělé hmoty... 
Kerblík (čerstvá nať): do polévek, čistí krev...
Kopřivy: do nádivky, šťáva (nejlépe čerstvá) čistí krev..., čaj ze sušených také pomáhá...
Badyán: celý do drůbeže před pečením.
Jalovec: do guláše...
Paprika: na ryby...
Hořčičné semínko: do dušených jídel.

   ...na vlastní (i společné?) (i) cestě, která jakoby obsahuje...: podle Boha a Tvé Vůle, Bože.

Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste ..milovaly celým srdcem svým a celou (i) duší svojí, celou svojí bytostí. Proste o ..dar(y) lásky, protože, když (i) duše, celá bytost miluje, ona k sobě volá mého Syna. Prosím o dar(y) lásky... Můj Syn nikdy neodmítá ty, kteří/ré ho volají a kteří/ré chtějí žít podle něj. Proste také za ty, kteří/ré nechápou ...lásku, kteří/ré nerozumějí, co znamená milovat. Prosím (i) za ty... Proste (také ...se mnou) o to, aby jim Bůh byl Otec, Matka,...* , * a ne soudce. Prosím o to také ... s Tebou, Bože a Maria...*  ... Děti moje, buďte vy mými ...apoštoly(/kami), buďte mojí řekou lásky.. Já vás potřebuji ve smyslu... Děkuji vám.

...tímto ..žehná(m) Vám: nejen Ježíš, Maria, Josef, Bůh...*, všechny svaté bytosti, jsoucna, skutečnosti...:

...i duchovní ..pomoc ..ve smyslu...
zcela do...

Přijímám... do vlastního i srdce...do celé své duše..., do celé své bytosti celého Boha* (Matku, Otce, ...*) a celou Boží Vůli, Pána Ježíše jako Spasitele, naplnění... a..., všechny svaté bytosti,  všechna svatá jsoucna, všechny svaté skutečnosti...i co se týče...podle * a Boží Vůle...
...(i) Píseň písní...

Pozn. k*: svaté bytosti,svatá jsoucna, svaté skutečnosti  ...

Hle, ... přijde a všichni/echny... svatí/é... Jeho/Její s ním/ní...

   ...mezi...dvěma i ... dimenzemi...

...(nejen) organismy (i) každého věku... v pravého Boha a ne v Boha, který neexistuje...

...slova pravdy   slova Živého Boha...

cesta/y//

...s Tebou*...
sdělil/uje*/í
i ty milosti...a dary a ...pravá* církev/pravé* společenství...

...n...Ta*...o...
...N...TA*...O...

*

I ostrov...i Hora (   i   Blaník) i Jeskyně I tunel...  (   místo, čas,...) nebe, země(pevnina)
věž, řeka, brána,
...jedno/ ...dvojče/dvojčata/...x-če(čata)/( * ..)./...
...       o/a) /...dvojník/ice/ trojník/ice(* ...)/...x-ík/ice/...
Pozn. k*: i další písmena (ve smyslu)...

Pozn. (   vnímání...)   motiv/y   zakotvení...

Pozn. mudry (a s nimi spojené cviky) je možné používat i při jiných cvičeních (i tělesných například při dýchacích cvičeních)..., je možné držet i jazyk na horním patře a například zatahovat svaly (tzv. cvičení ...bandhu/y...) v prosbě: Bože, Tvá harmonie...a mít pozitivní přání...(je možné mudry jednotlivých rukou spojit, je možné také použít prsty v mudrách jako při hře na klavír )...tyto skutečnosti, tak dlouho, jak je příjemné...

*

...Ta(u/ )a*...
zcela harmonická zdravá (i) výživa (styl života) v souladu:*
ekologické (i) postřiky v souladu:*
...přijímat Boží*  sílu, Boží i energii...země, nebe...
...Boží: (i) místa harmonických (nejen) energií...
...Bůh Hospodin* (Bohyně JHVH*)    / ... nebe i země...
Pán...Paní...    . 
 spíše x...-sečný Boží...
meč Ducha, meč Hospodinův, svatého (i) Písma.
Sláva a chvála, požehnání, posvěcení a blahoslavení všem svatým (bytostem, jsoucnům, skutečnostem)...na všech světových stranách ...ve vesmírech/pěnách atd. *
svatí/é i duchové/bytosti  *
...ráj/e *...
...a Hospodin **** (i) v * (..u)činí...
svatý/á Petr/a...
svatí/é Petrové/y...
svatá/ý Maria/n...
svaté/í Marie/anové...

Co se týká neharmonií (i těch na těchto stránkách zmíněných): tyto neharmonie Bůh nestvořil, ale jsou tu kvůli chybám ..lidí...ať už jsou přenášeny dědičně nebo kulturou nebo i jinak...Bůh*.. znovu vrátil/vrací/vrátí těm ...bytostem jejich pravý obraz ..ve smyslu...

 K homotypii v soustavě lidského těla:
žlučový měchýř...tenké střevo
tlusté střevo...jícen
kostrčový obratel...kost klínová a čichová
široký sval zádový...trapézový sval
krátké svaly bederní...kývač
cévní soustava pod bránicí...c. s. nad bránicí
křížová pleteň nervů...ramenní pleteň nervů
v terapii: pól kostrční...pól lebeční
              i povrch: boky/záda/přední část ...těla
(atd. podle Jediné/ho (Troj...) Boha/yně/* a Boží* Vůle  )
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

sbbolthdshotOBtjjidomc

(ConseHtf, 29. 5. 2021 8:40)

cialis and viagra together at once https://cialishav.com/ - cialis no prescrition cialis low prices

best canadian pharmacy no prescription frbdcacldshotOBtjjidomm

(JebgConse, 22. 5. 2021 23:27)

Exelon https://pharmacylo.com/ canadian pharcharmy online

Fildena fdvaefbfbldshotOBtjjidomu

(LebnConse, 22. 5. 2021 21:06)

online pharmacy china https://xlnpharmacy.com/ Levaquin

cialis with dapoxetine afhsdbcavesywoybx

(Rebfdyene, 22. 5. 2021 9:25)

cialis 10mg ireland https://rcialisgl.com/ cialis doesn\'t work?

rx pharmacy dgsolbvfdavesyuyhke

(Lbsodyene, 21. 5. 2021 10:26)

cheap cialis uk https://ucialisdas.com/ - cialis free trial phone # cialis brand no prescription 365

viagra merkmale fhwsbbolthdshotOBtjjidomh

(FmrfConse, 15. 5. 2021 5:16)

cialis no prescription https://cialisee.com/ - cialis 800 black canada cialis without rx

cialis com afhsdbcavesysxojy

(Rebfdyene, 9. 5. 2021 9:39)

generic cialis (tadalafil) 20mg 30 https://rcialisgl.com/ - 365 pills cialis what is more effective,cialis or viagra?

wat gebeurt er als een vrouw viagra fcsogsaxzvofbldshotOBtjjidomc

(AnooConse, 8. 5. 2021 21:44)

viagra generika gГјnstig kaufen https://llviagra.com/ - o viagra Г© feito de que predam viagra kosice

local pharmacy dgsolbvfdavesytsydr

(Lbsodyene, 8. 5. 2021 4:12)

cialis overnight pharmacy https://ucialisdas.com/ cialis generic reviews

best online pharmacy stores frbdcacldshotOBtjjidomf

(JebgConse, 3. 5. 2021 17:34)

cvs drugstore https://pharmacylo.com/ legit pharmacy websites

levitra pill size fbdcacldshotOBtjjidomc

(JbsdConse, 30. 4. 2021 11:47)

Indinavir (Cipla Ltd) https://onlinecanda21.com/ Etodolac

levitra pro fdvefbfbldshotOBtjjidomv

(LrbsConse, 29. 4. 2021 18:52)

levitra commercial https://uslevitraanna.com/ levitra vardenafilo

thesis editing service fhsbbolthdshotOBtjjidoml

(FbsfConse, 27. 4. 2021 11:01)

cialis professional https://uspharmus.com/ - Remeron canadian prescriptions

what is tadalafil oral jelly olgsasbnvoegfdshotOBtjjidomy

(Gvdbrumuh, 25. 4. 2021 11:46)

tadalafil online without prescription https://boxtadafil.com/ - tadalafil online sublingual what is cialis tadalafil used for

tadalafil 20mg canada hvgeeahdshotOBtjjidomt

(BbdfPoox, 24. 4. 2021 21:37)

coffee viagra https://gensitecil.com/ how often can i take viagra

how much does levitra cost at walmart? fbdcacldshotOBtjjidomc

(JbsdConse, 23. 4. 2021 1:05)

Speman https://onlinecanda21.com/ medical pharmacy

can i take two 5mg cialis at once olgsanvoegfdshotOBtjjidomy

(Grvrumuh, 2. 4. 2021 2:01)

https://kloviagrli.com/ - cvs viagra over the counter https://vigedon.com/ - what happens when you take viagra for the first time https://llecialisjaw.com/ - canada pharmacy cialis https://jwcialislrt.com/ - cialis trial https://jecialisbn.com/ - what doe cialis look like

Autor neznámý

(Tmáš, 28. 5. 2012 18:40)

Mohl by, prosím, někdo napsat autora první básně. Oprandu by mi to pomohlo.

K Prokopovi

(Zdeněk, 1. 5. 2008 13:14)

Já nevychvaluji negativní stránky pohanství, to , co je zde je pozitivní a není to rozhodně modlářství, protože tyto básně chválí Boha a jeho stvoření...

K Prokopovi

(Zdeněk, 1. 5. 2008 12:00)

O tom názoru na to, že jsem fanatikem viz stránka : O dalších úskalích
A doporučuji též P. Elliase Vellu.