Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pokračování

30. 11. 2006
Bože veď nás, jen ale podle Tebe (i těmito příběhy, když něco (i tady) nebude souhlasit pro někoho, tak to oprav):
Posvátná (nejen) zvířata
Zavřete oči a připravte se na cestu do starí doby, kdy se moudří a rozumní pamatovali na Otce Nebe a Matku Země (ve smyslu: Stvořitele nebe i země).
Ocitnete se před malou kulatou chalupou s doškovou (slaměnou) střechou  a koženým závěsem místo dveří. Všude kolem je zvlněná kopcovitá krajina protkaná řekami a lesy. Jako byste byli očekáváni , závěs se pohne stranou a před vámi stojí muž/žena. Vypadá starý/á jako svět sám. "Kdo ruší můj klid?" ptá se , ale ne zlostně, spíš rezignovaně. Řeknete mu své jméno a zeptáte se na jeho. (Může to být Hospodin nebo nějaká svatá bytost z Hospodinových zástupů). Na to odpoví: "To by mohlo trvat moc dlouho, než bych ti ho řekl, jsem ten/ta...,vzal/a jsem na sebe podobu...a z oblasti ne-forem..., nosím popravdě také jména všech svatých předků, současníků, potomků... Ale vidím, že jsi nepřišel proto, abys tohle poslouchal/a. Řekni, co pro tebe můžu udělat." Povězte třeba, že jste přišli objevit své předky - své rodiny a rasy - a žádáte o pomoc. Chvíli se na vás bude mlčky dívat, pak pokývne hlavou a vyzve vás, abyste počkali, Vstoupí do své chalupy a vynoří se znovu s holí ověšenou zvonky. Zatřese s ní k západu  a rázem se v odpověď ozve zvuk klusajících kopyt. Objeví se bílá (posvátná) klisna a on/ona vás vybídne, abyste na ni vyskočili a jeli, kam vás povede. Potom ji něco zašeptá do ucha a ona se v mžiku vydá na cestu , podkovy klapou o zem, jako když se tluče na buben... Bílá klisna na vás při cvalu promluví, a vy se ani nedivíte, že ji rozumíte. "Zavedu tě k prvnímu z tvých předků/současníků/potomků. Pak přijde další." Klisna vás veze na vrchol kopce ke skupině osamělých stromů  zasazených přibližně do kruhu, tam zastaví. Seskočíte z jejího hřbetu a uvidáte přicházet třeba své rodiče...Teď máte příležitost se něco od nich dozvědět. Třeba v minulosti jste s nimi možná ve všem nesouhlasili. Teď s nimi můžete hovořit otevřeně a s radostí zjišťujete, že si vás váží a odpovědí vám bez zloby  nebo odsouzení. Je to okamžik, v němž můžete také vyléčit všechny rány, které jste si vzájemně způsobili. Tady i Tam mohou být překonána všechny stará nepřátelství i ta největší ublížení a lze o nich mluvit otevřeně a upřímně. Nespěchejte a pohovořte s nimi...
Přestávka.
Po nějaké chvíli se začnete uvěomovat zvuk rychle se blížících kopyt. Tentokrát je to velký jelen s velkým parožím. Přichází vás pozdravit. Opět rozumíte jeho slovům. "Přišel jsem, abych tě odnesl k dalším (třeba předkům)...říká. Vyšplháte se na záda (posvátného) jelena, cítíte jeho mohutné svaly, když skáče s kopce, přes potoky, a přes otevřenou krajinu vlnící se louky...Znedlouho přijedete na místo, kudy teče velká řeka. A tam na vás čekají třeba s přivítáním třeba vaši prarodiče. Možná si je pamatujete, možná ne, ale oni vás znají a chtějí vám toho spoustu vyprávět o své době a vaší rodině. Zůstaňte s nimi chvíli a povídejte si s nimi...
Přestávka.
Po chvíli slyšíte, jak se blíží nějaké funění a chrochtání a před zraky se vám zjevuje (posvátný) kanec a osloví vás takto: "Přišel jsem, abych tě dovedl k dalším předkům/současníkům/potomkům." Vylézáte na mohutný hřbet kance a on se dá do běhu, kopýtka dopadají na zem s překvapující rychlostí...Brzy dojedete k lesu a tam čekají uprostřed stromů třeba vaši praprarodiče. Pro vás snad už znamenají jen jména, ale oni o vás vědí všechno(?) a mají vám toho mnoho co říci... Buďte s nimi alespoň chvíli a poslouchejte, co vám chtějí sdělit a čemu i naučit...
Přestávka.
O chvíli později si uvědomíte, že na stromě už chvíli zpívá (posvátný) kos, ale teď slyšíte, že k vám hovoří. "Přišel jsem, abych tě zavedl k tvému dalšímu cíli." Říká a jak letí dolů, vidíte, že se buď tak zvětšil, nebo vy jste se zmenšili, takže se vejdete na hřbet. Opět odlétávzhůru k horám, nakonec slétne ve vývrtce dolů k zastřešenému místu na palouku u velkých skal. Tam se setkáte třeba se svými prapraprarodiči. Radostně vás zdraví a vyprávějí vám například dlouho o vědomostech nashromážděných za (nejen) jejich (...)času na Zemi...
Přestávka.
Tentokrát je to (posvátný) orel, přilétá, aby vás vzal s sebou. "Mám pro tebe ještě jeden cíl", říká., "a ten je u nejstaršího/.../nejmlaldšího ze starých/.../mladých, u Lososa žijícího v jezeře ...  vysoko v horách. Ukáže ti zbytek historie/současnosti/budoucnosti..." Nasedáte  na hřbet orla a opět plujete vzduchem a máváte svým praprapraprarodičům dole. Brzy sedíte u  horského jezírka s vodami tajemnými jako nebe...Tam vám plave naproti největší (posvátný) losos, jakého jste kdy viděli Vystrkuje hlavu z vody a hledí na vás jeduným jasným a přívětivým okem (druhé je zalmžené a momentálně nevidí). "Vidíš třeba zpět po linii generace dále než mnoho jiných lidí", říká. "Co více bys chtěl (třeba) vidět? Ale buď opatrný, protože já ti mohu říci jen pravdu, a to není vždy to, co smrtelníci(?) žádají." Přišel časzeptrat se lososa na to, co  jste měli (nejen) na mysli od samého počátku(?) a přesto jste to třeba neudělali. Je to otázka  týkající se (nejen) vašho  vlastního děditví a povolání, poslání, které vás může zavést daleko třeba ke generacím vzdáleným  sto, dokonce tisíce let.
Má to co dělat  s va ším rodokmenem  a vaší  úlohou  ve velkém příběhu Stvoření. Co se dozvídáte, nemusí být (plně/částečně) odpověď, v jakou jste doufali. Můžete se dozvědět něco o jiných skutečnostech: /pěnách(?)/vesmírech/galaxiích/.../zemích i časech, a to vám pomůže uvědomit si, proč jste, kdo jste a z jakého důvodu jste se ocitli na (této?) cestě. Třeba vám splní i nejtajnější svaté přání a řekne něco o vaší zemi nebo i o jiných, k nimž nemáte(?) žádný vztah. Odpověď může přijít například ve slovech nebo snech... 
Nemusí být jednoduchá, může to být nějo jako klid nebo pocit nebo něco nevýrazného...a je potřebou (?) se na ni připravit dříve, než položíte otázku. Ale až se zeptáte, vyslechnete (?) odpověď a porozumíte ji, pochopíte ji?
Přestávka.
Po chvíli, která proběhla mimo čas, jste připraveni opustit lososa. Děkujete za slova a sny, jichž se vám dostalo. Jak odplouvá, vidíte postavu muže/ženy, kterého/kterou jste potkali na začátku, která se pomalu přibližuje podél břehu horského jezírka. Zdraví vás a ptá se, zda jste spokojeni s tím, co jste se dozvěděli. "Teď vidíte", říká, " co jsem měl na mysli, když jsem řekl, že jsem ... a jména, která nosím... Je potřebou ctít Boha Hospodina a svaté: předky/současníky/potomky a ...
odhalit(?) ... z toho, co jste se na této pouti dozvěděl/a/o/y/i...v budoucnu to bude mít třeba velký význam...

Znovuzrození
Připravte se na cestu. Zavřete oči a uvidíte před sebou jeden z vchodů Tam: bájný vonící keř, vchod do jeskyně (nebo/i) starý(?) strom s otvorem vedoucím ...(do koruny nebo/i dolů pod kořeny)...Jděte po vaší cestě/vašimi cestami dokud se nedostanete do vnitřního království. Cesta vás dovede ke vchodu do síně ze dřeva a zlatavých došků.Uvnitř čeká královna tohoto (posvátného) místa a nabídne vám pohár (Svatý Grál?). Obsahuje nápoj svatého Ducha, pohár rozpomenutí, pohár blaženosti, pohár svatých darů, Boží Elixír...Boží nektar, ..., pohár nebe i země.
Budete se potulovat po svaté Zemi (i nebi) mnoha barev (i duhy), diokud se nesetkáte s mužem tmavé tváře/ženou světlých(?), rozpuštěných(?) vlasů a ...půvabů...Ten/Ta vás dovede k chatrči  vedle bažiny v oparu mlhy, kde se vznášejí nad vodami světla a bahenní ptáci táhle volají. Vede vás dovnitř. Je to vlastně kovárna s připravenou kovadlinou, měchy a kleštěmi. Nad
ohněm visí kotlík plný kapaliny...Muž/Žena zvolna použije měchy a zesílí (posvátný) oheň. Pak vás kovář uchopí a vaše tělo ponoří do lázně, která je vám příjemná...Cítíte, že jste se jakoby zrodili...cítíte Žár lásky, plamen Hospodinův nejen v srdci...:Prýštící, plynoucí, planoucí...i já chci být mocně milován, ...
Cítíte podle Boha rozpuštění a ... přeměnu v to, co zůstává(?)...
Máte pocit posílení a spojení a že podstata...a esence stoupá s parou z kotle vzhůru ( svatá nejen svatba pravé, Boží...).Cítíte, jakoby jste měli křídla a stali se...těšíte se z letu...ale brzy cítíte gravitaci Země...pomalu se vzduchem snášíte dolů, až nakonecstojíte na Zemi...ale nyní ne na čtyrech ale na dvou, jste jakoby vydrou...ženete se hustým keřem za vůní vody a skočíte do rychle(?) tekoucí řeky ...plujete    po proudu a vaše smysly zachytí rybu v mlhavé hloubce pod vámi. Pustíte se do lovu...ale najednou už nejste tvor se srstí a nohama, ale samotná ryba klouzající vodou po stříbrných ploutvích. Před vámi ve vodě svítí světlo a leskne se...Něco vás k němu vede... Prudce vyskočíte a zjistíte, že jste opět sam/i/y/a/o a celý/á/í/ý/é ale přetvořeni/y/o/en/a...podle Boha. Právě jste vyskočili z lázně a kovář vás rychle chytí a hodí vaši celou bytost na Božskou kovadlinu a Bůh vás učiní bělejšími než sníh a pokropí yzopem a...dokud...Potom veme vaše oči na tu kovadlinu a způsobí, aby jste viděli jasněji než dřív. Vezme si váš jazyk a na té kovadlině způsobí, abyste mohli rozmlouvat se živými svatými bytostmi/tvory, posvátnými živočichy, rostlinami, kameny... a s Matkou Země a Otcem Nebe...objevíte i Boží bylinu/y...
Nakonec uchopí vaše uši, abyste slyšeli i to, co je... a od létavců...a rozuměli
Nakonec vás pevně sevře do svých velkých rukou, zvedne k nebi, rychle ponoří do lázně a postaví na nohy, na pevnou zemi...Zdá se, že všese událo za jeden jediný okamžik. Jakmile se probudíte ze snu, opět se ocitáte v síni Královny .../Vesmíru/ů/ atd. (podle Boha),ta vám dá posvátný pohár v podobě...Vypijete ho a tím se potvrzuje vaše obnovená a znovu narozená bytost. Scéna pomalu začíná blednout a vy se vracíte do pozemské reality v míru a harmonii a s mnohy vnitřními pohledy.
Může mít tato meditace na vás hluboký a dlouhodobý vliv. Bůh Hospodin, pravý Bůh, vás skutečně předělal, jen jestli, jste ho nechali a souhlasili s tím/ním.Teď byste si měli odpočinout, napít se a najíst. Na tomto stupni to může znamenat velký mezník změn a nových začátků...

Položte se na podlahu naznak s nohama u sebe a připravte se na spánek.Tato poloha je výsledkem praxe; ležení na boku vede k hlubokému spánku, v němž se obvykle sny nevyskytují.Udžte si v mysli představu květu (třeba) kopretiny.
Pochvílise začnete zaměřovat na střed labyrintu a uvidíte, že jsou tam malá dvířka. Když se na ně podíváte, začnou se zvětšovat, až budou tak velká, že se jimi dá projít. Přistoupíte k nim, dveře se otevřou a vystoupí z nich nějaká postava, aby vás přivítala.
Mohla by mít podobu muže/ženy, nebo nějakou jinou podle Boha, svatého vnitřního průvodce. Pozdraví vás a provede dveřmi do velké prostorné jeskyně osvětlené pochodněmi, z níž se vchází do řady menších místností. Než vás průvodce zavede do jedné z nich, nabídne vám nápoj od Boha, Hospodinovu například čistou, chladnou vodu. V místnosti najdete připravené lůžko. Když si na ně lehnete, zjistíte, že je pohodlné. Váš průvodce se ujistí, zda vám nic nechybí a nechá vás v místnosti samotné. Pokoj je tmavý,je vidět pouze odraz pochodní z hlavní místnosti. Při pozorování tančících stínů v jeskyni za vámi usnete.
Co se stane dál, závisí na řadě faktorů. Jestliže jste se dobře připravili, měli byste začít buď snít ve spánku nebo i za bdělého stavu. Možná se dozvíte nejlepší způsob, jak se vyléčit (když to uděláte pro jiného, můžete se dozvědět, jak léčit jeho). Odpověď může přijít ve formě návštěvy Hospodina.Možná Ho může doprovázet třeba jeden z jeho posvátných psů. Líznutí jeho jazyka může přinést vyléčení (to může učinit Hospodin skrze posvátného psa). Nebo se může stát, že  uvidíte někoho, koho jste již potkali během své cesty nebo meditace...
V jiném případě byste mohli vidět scénu, jednotlivou představu  nebo jejich sérii, ty však pro vás nemusí vůbec nic znamenat. Zapamatujte si je a po probuzení co nejvěrněji zaznamenejte. Budete potřebné o nich možná mnohokrát meditovat a  rozjímat,než se doberete jejich pravého  významu, a že obsah, týkající se léčení...
Až ucítíte potřebu skončit, probuďte se. Po několika pokusech možná zjistíte,že jste schopni se docela snadno přivést do stavu plného vědomí. Postupujte však pomalu, mohli byste zažít určitou dezorientaci.
Nepřijde -li sen, nedělejte si starosti. Může chvíli trvat, než si zvyknete na tento zásadně odlišný druh spánku. Jsou případy lidí, kterým se při prvním pokusu nic nezdálo a následující noc měli mimořádně významný sen. Jiní potřebovali podniknout cestu do jeskyně několikrát, než se jim dostalo kýženého vzkazu, a jiní...
Dříve či později by měl přijít významný sen, v němž můžete najít (i) informaci od Hospodina potřebnou ke správnému léčení.

K pomoci také:
Posvátné( i) zvíře-i osobní, pomoz.

Ke snům, aby...podle Boha...:
Bože Otče, Matko, zahal nás do svého hvězdného pláště!
Sešli nám...i sen podle Tebe, prostě to, co si Ty přeješ...
Bože Muži/Ženo,
Kéž spočine ...spánek ... Tvých prsou/...Tvého klína.  
 
Tři a tři
e jeden je pravidlo, které mezi nimi rozhoduje...
...
Tři svědčí o milování: srdce, uši,a
Tři jsou nástroji...: játra, žlučník a jazyk
Tři dávají život: dvě nosní dírky a slezina, a
Tři jsou branou...: dva otvory a ústa
A Bůh věrný král nad nimi všemi vládne
ze svatého příbytku
po věky věků.
Jeden na tři
tři na sedm
sedm na dvanáct
A všichni tito jsou jeden s druhým spojeni.
...
Toto je dvacet dva písmen
se kterými vyryl
Ehje(Budu), Jah, JHVH Elohim, JHVH
JHVH Ceva'ot, Elohim Ceva'ot (Pán zástupů), El Šadaj (Všemohoucí Bůh)
JHVH Adonaj
A s nimi On stvořil (jednu a tři) knihy
a s nimi stvořil Jeho vesmír
a položil základy, obrátil se a zapečetil
...

(posvátné) Slunce
Vítej, Božský Otče, ...přijímající, i Ty všudypřítomný Božský Muži, Světlo Vesmíru, jsi Pán vesmírů,Ty, dávající, který bdíš každým dechem, Ochránče a Zachránče plný.... Ty Osvoboditeli...

(posvátná) Luna
*Týká se i tohoto:
Vítej, Božská Matko, ...dávající,  i Ty všudypřítomná Božská Ženo, Božská Sílo, Sílo Ducha svatého. Vítej Ty, přijímající, která jsi stvořila vesmír, vítej, ztělesnění  tří podstat, pěti statečností, vítej Š(e)chino, ..., Sílo, která trváš od věků do věků, Sílo nejen stvořených a nestvořených Center...Ona se  usmála: Máš pravdu, jsem schopná dát bytostem ...svaté dary i svaté schopnosti...tvořím a měním...láska, pokoj, osvobození, vědomí, vědění, osvícení, blaženost, bytí, růst, život, rozvíjení, probuzení...


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

K dceři Krále vesmíru

(Pod ochranu Tvou, M. , P. , Bohorodičko, 24. 9. 2009 23:37)

A přímluvkyní a prostřednicí může být Panna Maria, o přímluvu můžeme žádat i další svaté bytosti (i svatá jsoucna?)...

K dceři Krále vesmíru

(...Dej nám ...život ve společenství..., 24. 9. 2009 16:07)

Jej, s důvěrným vztahem k Bohu souhlasím, ale pokud jsi opravdu v souladu s Bohem, máš společenství se svatými bytostmi(/svatými jsoucny). Jasně, že slovo člověka se nevyrovná Slovu Božímu, Slovu Bohočlověka (Ježíše Krista), Slovo vycházející z úst Ježíše je mimo jiné ve skutečnosti určené pro tu určitou bytost například podle kultury, prostředí, zaměstnání...něco, mnohé je však společné , u stvořených svatých bytostí (a stvořených svatých jsoucen-viz Bible) však k němu vede(o něm svědčí)...Bůh na prvním místě.

nadpis

(Milan, 18. 9. 2009 22:29)

To jako fakt čtete? OMFG :D :D

K ANONYMU

(xxx7, 4. 3. 2009 10:47)

A co konkrétně?

HRŮZA

(ANONIM, 24. 2. 2009 15:51)

JE TO PŘÍŠERNÉ

Dodržuj Boží přikázání, ne lidská!!

(dcera Krále vesmíru, 24. 9. 2007 15:54)

Veškeré lidské rady a příkazy ohledně šance zalíbit se Bohu se často míjí svým účelem. Povyšují konkrétního člověka )živého - papeže, mrtvé "svaté - marii apod.), ale zcela ignorují nutnost mít důvě+rný osobní vztah s živým Spasitelem, který jediný má právo mluvit člověku do života a je jediným prostředníkem - přímluvcem u Boha Otce!! Nedělejte z něj senilního schizofrenika, který uznává jakékoli náboženské rady za rovnocenné svému Slovu, jemuž obvykle odporují!! Je živý, tak se Ho zeptejte a nepolemizujte o ničem jiném, co prý musíte - nesmíte!!

sidhi@email.cz

(Martin Wszolek, 21. 8. 2007 16:16)


ŠAMANISMUS // JASNIVÍDEC MARTIN WSZOLEK http://mysteria.unas.cz
doporučuje CD Spirit Gathering www.hemi-sync.cz


Popis produktu
Další titul autora The Shamans Heart! Překročte hranice času a prostoru pomocí domorodých šamanských bubnů, na něž hraje Byron Metcalf a Hemi-Sync®. Původní multidimenzionální klasická skladba Not Without Risk byla přetvořena v dílo Spirit Gathering. Spojité rytmy této ukázky vrcholného umění domorodých kmenů vás zavede do středu prvotní síly, z níž se rodí veškerý mysticismus, a pomůže vám posunout hranice vlastní reality. Použité nástroje: bubny a další bicí nástroje, píšťaly, okaríny, bambusová píšťala didgeridoo, syntetizátory a klávesy, hlas, zvukové atmosféry a zvuky přírody.

Technické parametry
Dalším titulem z řady Metamusic®, jehož autorem je Byron Metcalf, je mnohými velmi oblíbené CD The Shamans Heart (Šamanovo srdce).

Metamusic® - Neverbální - délka 73 minut.

Užití: Meditace a duchovní rozvoj, šamanská hudba, změněné stavy vědomí.